Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?
dzienne archiwum

1 sierpnia 2017

E-zin (elektroniczny magazyn) powinien być bogatym w treść źródłem, przeglądanym przez obecnych i przyszłych klientów zachłannie, gdy tylko pojawi się w skrzynce, zawierającym trudne do znalezienia informacje, na które czytelnicy niecierpliwe czekają. Publikując e-zin, zwiększasz swoją wartość,…
Czytaj więcej...

Popularność rocznych planów marketingowych

Ponad 60% przedsiębiorstw w krajach rozwiniętych stosuje formalne procedury planowania i przygotowywania planów marketingowych. Od dłuższego czasu większość (90%) tych planów to plany roczne1. Dlatego też na nich skoncentrujemy się w…

Charakter oferty oraz presja społeczna

Mimo wyraźnego zróżnicowania form organizacji niedochodo- organizacji wych, można wskazać na pewne ich charakterystyczne cechy20 niedochodowych są to: zróżnicowanie kontrahentów, wielorakość celów, charakter oferty, presja społeczna oraz…