Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?
dzienne archiwum

5 sierpnia 2017

Formułowanie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności w stosunku do organizacyjnych stanowisk pracy służy przede wszystkim spełnianiu misji i osiąganiu celów organizacji, w mniejszym zaś stopniu ścisłemu podziałowi kompetencji. Z tego punktu widzenia dla sukcesu ekonomicznego banku ważne jest, aby…
Czytaj więcej...

Koncepcje marketingu cz. II

W procesie poszukiwania i wyboru wariantowych koncepcji marketingu-mix należy uwzględniać:- wszystkie instrumenty i działania, które mogą być wykorzystane przy kształtowaniu struktury marketingu