Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?
dzienne archiwum

10 sierpnia 2017

Z powyższego widać, że ludzie pozostający bez zatrudnienia, którzy z różnych powodów zaprzestali poszukiwania pracy, nie są uważani za bezrobotnych sensu stricte. Ludzi tych określa się w żargonie zawodowym mianem "zniechęconych bezrobotnych". Są to zwykle ci, którzy po wielu bezskutecznych próbach…
Czytaj więcej...

Standaryzacja produktów

Doświadczenia praktyki gospodarczej wskazują, że nie wszystkie produkty nadają się w równym stopniu do standaryzacji. Można stwierdzić, że łatwiej jest ujednolicać dobra zaopatrzeniowe niż konsumpcyjne7. Wśród dóbr konsumpcyjnych wyróżnia…