Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?
dzienne archiwum

11 sierpnia 2017

Z uwagi na powyższe ograniczenia, w praktyce termin "kryteria efektywnościowe" jest przenoszony również na kryteria wydajnościowe i z nimi utożsamiany. W gospodarce rynkowej kryteria efektywnościowe są najważniejszymi dla oceny przydatności człowieka na zajmowanym stanowisku, dla kształtowania…
Czytaj więcej...

Gwarancja bankowa zapłaty cła

Szczególnym rodzajem gwarancji, nabierającej praktycznego znaczenia wobec wzrastających obrotów zagranicznych, jest gwarancja zapłaty cła. Przepisy celne dopuszczają przyjęcie przez urząd celny gwarancji bankowej na zabezpieczenie zapłaty…