Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?
dzienne archiwum

17 sierpnia 2017

Przytoczone równanie wymienne I. Fishera było uzupełniane przez inne szkoły ekonomiczne, między innymi przez A. Marshala i J. M. Keynesa. Transakcyjnemu motywowi określającemu popyt na pieniądz przeciwstawiono dochodową koncepcję popytu na pieniądz, co można przedstawić:
Czytaj więcej...

Istotny element w działalności gospodarczej

Wskaźnik KT jest określany jako „gwarancja zakładu ubezpieczeń” dla ubezpieczającego lub ubezpieczonego, że jego prawo do ubezpieczenia zostanie urzeczywistnione. Wskaźnik ten określa, w jakim procencie roszczenia zgłaszane w ramach umów…

Rachunek przepływów gotówkowych

Poszczególne pozycje rachunku wyników wymagają szczegółowego wyjaśnienia odpowiedzi na pytanie skąd się wzięła dana wielkość, w jaki sposób została obliczona i jakie są jej elementy składowe. Na przykład transport jest efektem założenia…

Motywacje słuchaczy

Postarajmy się sprawdzić, w jakim celu słuchacze pojawili się na prezentacji. Od powodu, dla którego przyszli wysłuchać, co mamy do powiedzenia, zależy poziom ich zaangażowania. Czy widzowie pojawili się z własnej woli, czy może ktoś ich…