Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?
dzienne archiwum

19 sierpnia 2017

W minionym okresie Orbis był praktycznie monopolistą w dziedzinie usług turystycznych. Najłatwiej było wtedy wyjechać za granicę, zlecając biuru podróży załatwienie paszportu i wizy. W latach osiemdńesiątych co najmniej kilkaset firm specjalizowało się właśnie w tego typu pośrednictwie. W całej…
Czytaj więcej...

Różne „produkty” działalności banku

WT banku, tak jak w każdej organizacji, spełniane są pewne żywotne funkcje, a więc takie, dzięki spełnianiu których jest on w stanie przetrwać i rozwijać się. Generalnie ogół wszystkich funkcji należałoby podzielić na: podstawowe,…

Wybór zakresu warunków działania w marketingu

Podstawy Zewnętrzne warunki działania przedsiębiorstwa, których analiza wyboru jest ważną podstawą kształtowania struktury marketingu, są nie tylko zmienne, lecz również bardzo różnorodne. O różnorodności warunków przesądza m.in.…

Kiedy zadzwoni telefon cz. II

Zawsze pytaj osobę dzwoniącą o to, w jaki sposób zdobyła Twój numer. Musisz wiedzieć, co spowodowało, iż zadzwoniła. Czy przyczyną była przeprowadzona przez Ciebie prezentacja? A może ogłoszenie w gazecie lub Twoje oświadczenie prasowe?…

Co dopuszcza nowe prawo bankowe

Banki dokonują księgowań na podstawie bankowych dokumentów rozliczeniowych. Do najważniejszych dokumentów używanych obecnie w operacjach bankowych należą czeki gotówkowe, czeki rozrachunkowe, polecenia przelewu, noty memoriałowe, zbiorcze…