Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?
dzienne archiwum

24 sierpnia 2017

Pracownik na dane stanowisko

Z drugiej strony, jak już wcześniej wspomniano, daleko idące rozczłonkowanie procesów pracy - to utrwalanie niewielkich umiejętności pracowników, groźne dla ich pozycji na zewnętrznym i wewnętrznym rynku pracy, to monotonia w pracy,…

FORMY PŁAC

Forma płac jest sposobem, w jaki wynagrodzenie jest wiązane z pracą. Tak więc forma płac jest ważna zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika rzutuje na efektywność pracy i płacy, na stosunki międzyludzkie i na kulturę firmy.

Depozyty rzeczowe i sejfy

Jak wspomniano wyżej, banki posiadają specjalnie zabezpieczone pomieszczenie (skarbiec, skarbce depozytowe) dające całkowitą gwarancję bezpieczeństwa przechowywanych wartości. Mogą więc świadczyć jednostkom gospodarczym i innym oraz…

Zalety metod uniwersalnych

W metodach analityczno-punktowych liczba punktów, jaką uzyskało w wycenie dane stanowisko pracy, jest podstawą do zakwalifikowania do określonej kategorii zaszeregowania. Na tym, najczęściej, rola tych metod w dziedzinie płac się kończy.