Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?
dzienne archiwum

25 sierpnia 2017

Zakładając więc, że naturalna stopa bezrobocia w Polsce wynosi aktualnie około 5%, straty gospodarcze, jakie obecnie ponosimy z powodu bezrobocia, to odpowiednik 13% PKB23. Są to więc straty ogromne, mające wpływ na dochody budżetu i stopę życiową ludności.
Czytaj więcej...

Duże firmy i giganty a zatrudnienie

Niezależnie od krytyki ogromnych firm i dominującej niechęci do nich, "(...) wielkie przedsiębiorstwa - jak twierdzi amerykański, światowej sławy ekonomista i erudyta John Kenneth Galbraith - pełnią wyraźnie widoczną rolę we współczesnej…

KREDYT KONSORCJALNY

Polskie prawo bankowe przewiduje, że bank może zawrzeć z innymi bankami umowę w sprawie wspólnego udzielania kredytu przez powołane konsorcjum bankowe. Bank inicjujący zawarcie umowy konsorcjalnej reprezentuje wobec kredytobiorcy wspólnie…