Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?
roczne Archiwum

2017

Polskie prawo bankowe przewiduje, że bank może zawrzeć z innymi bankami umowę w sprawie wspólnego udzielania kredytu przez powołane konsorcjum bankowe. Bank inicjujący zawarcie umowy konsorcjalnej reprezentuje wobec kredytobiorcy wspólnie działające banki. Konsorcja bankowe tworzy się dla…
Czytaj więcej...

Pracownik na dane stanowisko

Z drugiej strony, jak już wcześniej wspomniano, daleko idące rozczłonkowanie procesów pracy - to utrwalanie niewielkich umiejętności pracowników, groźne dla ich pozycji na zewnętrznym i wewnętrznym rynku pracy, to monotonia w pracy,…

FORMY PŁAC

Forma płac jest sposobem, w jaki wynagrodzenie jest wiązane z pracą. Tak więc forma płac jest ważna zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika rzutuje na efektywność pracy i płacy, na stosunki międzyludzkie i na kulturę firmy.

Depozyty rzeczowe i sejfy

Jak wspomniano wyżej, banki posiadają specjalnie zabezpieczone pomieszczenie (skarbiec, skarbce depozytowe) dające całkowitą gwarancję bezpieczeństwa przechowywanych wartości. Mogą więc świadczyć jednostkom gospodarczym i innym oraz…

Zalety metod uniwersalnych

W metodach analityczno-punktowych liczba punktów, jaką uzyskało w wycenie dane stanowisko pracy, jest podstawą do zakwalifikowania do określonej kategorii zaszeregowania. Na tym, najczęściej, rola tych metod w dziedzinie płac się kończy.

Prognozowanie zapotrzebowania na pracowników

Taryfikator kwalifikacyjny określa sposób zaszeregowania poszczególnych stanowisk pracy do danej kategorii. Wiąże on stawki plac zawarte w tabelach płac z odpowiednimi kategoriami zaszeregowania. Określa zatem - na podstawie kryteriów…

Waluty międzynarodowe

Nazwa „waluta międzynarodowa” może odnosić się do konkretnej waluty narodowej (krajowej) powszechnie wykorzystywanej w rozliczeniach międzynarodowych lub do ecu i SDR. Współcześnie występuje około 170 walut krajowych, ale niewiele z nich…

Europejska Karta Społeczna

W zakończeniu art. 4 EKS dodano klauzulę, z której wynika, iż wykonywanie w/w praw może być zapewnione bądź poprzez swobodnie zawarte układy zbiorowe, bądź za pomocą innych środków, odpowiednich dla warunków krajowych.