Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Analiza rynku dla firmy Hair Style

Właścicielce salonu fryzjerskiego Hair Style przygotowującej samodzielnie plan marketingowy było o wiele trudniej opracować analizę rynku niż wszystkim wcześniej opisanym firmom i instytucjom. W ocenach potencjału rynkowego mogła ona opierać się tylko na własnym doświadczeniu i obserwacjach lokalnego rynku. Osoba ta zwróciła uwagę na to, że prawie połowa populacji dziesięciotysięcznego miasta korzysta systematycznie z usług fiyzjerskich. Po wyłączeniu najstarszych, najmłodszych i najuboższych mieszkańców właścicielka salonu założyła, że liczba ludzi korzystających systematycznie z usług fryzjerów wynosi około pięciu tysięcy. Przyjmując, że każda z tych osób wydaje na usługi fryzjerskie średnio w ciągu roku około 70 zł (niektórzy ponad 500 zł, ale duża część około 30 zł), oszacowała ona całość rynku na 350 tys. zł rocznie. Uznała również, że rynek ten wykazuje tendencję rosnącą, jednak w tempie nie więcej niż kilka procent rocznie. Stąd też przyjęła, że wielkość rynku będzie rosła co najmniej o wskaźnik inflacji – o około 2% rocznie.

Jeśli chodzi o rynek dostępny, właścicielka Hair Style oceniła, że wartość rynku lojalnych klientów innych salonów (w dużej części ze względów ekonomicznych) wynosi nie więcej niż 50-60 tys. zł i o tę kwotę skorygowała wartość całości rynku. Z kolei oceniając rynek obsługiwany, określiła, że maksymalne wykorzystanie jej czasu pracy pozwoliłoby (w optymistycznym założeniu) osiągnąć obroty rzędu 800 zł dziennie. Dzięki temu w ciągu około 250 dni roboczych w roku (z wyjątkiem niedziel, świąt i połówki sobót) objęłaby ona zasięgiem swych usług rynek o wartości 200 tys. zł. W kolejnych latach właścicielka Hair Style planuje powiększenie wartości swojego rynku obsługiwanego, między innymi zatrudniając jedną lub dwie fryzjerki (w zależności od zapotrzebowania).

Po dokonaniu oceny rynku właścicielka salonu określiła prognozowaną przez siebie wartość sprzedaży w najbliższych latach. Oceniła, że jej działalność będzie rentowna, jeśli obroty będą wynosiły co najmniej 60 tys. zł rocznie. Taki właśnie cel wyznaczyła sobie na 2006 rok. Z kolei ekspansję na lokalnym rynku i rozwój firmy może zapewnić dynamika sprzedaży na poziomie co najmniej 50% rocznie. Stąd też właścicielka zaplanowała, że sprzedaż w 2007 roku wyniesie 100 tys. zł, a w 2008 roku – 150 tvs. zł.

Z obserwacji właścicielki Hair Style wynika, że część rynku nie jest dostępna z powodu bardzo dużej lojalności części konsumentów wobec działających w mieście salonów fryzjerskich. Zamierza ona jednak stopniowo zwiększać swój udział w rynku dostępnym dzięki oferowaniu klientom szczególnych korzyści – organizowaniu promocji. Jak już wcześniej wspomniano, część rynku nie będzie mogła być obsługiwana, zwłaszcza w pierwszych dwóch latach działalności, ze względu na zbyt skromną bazę zasobów rzeczowych oraz pracowników. W kolejnych latach właścicielka salonu planuje zwiększyć liczbę pracowników, zatrudniając dodatkowe fryzjerki, w efekcie czego w 2008 roku rynek obsługiwany powinien mieć taką samą wielkość jak rynek dostępny.

Chociaż właścicielka Hair Style wyznaczyła sobie dość ambitne cele na najbliższe lata, to jednak znajomy konsultant doradził jej, aby podjęła pewne działania służące przyspieszeniu rozwoju firmy o rok. Ambitny wariant rozwoju salonu zakłada zdobycie większości lokalnego rynku w ciągu trzech lat dzięki osiągnięciu wartości 100 tys. zł obrotów w 2006 roku, 150 tys. zł w 2007 roku oraz 220 tys. zł w 2008 roku. Umożliwią to skoncentrowane działania mające na celu przejęcie klientów konkurencji. Powstała luka strategiczna, przedstawiona także w formie graficznej, będzie wymagała wypełnienia, czemu mają służyć działania strategiczne zaprezentowane w dalszej części planu marketingowego firmy Hair Style.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.