Pułapki skryte w prezentacji mówionej

Kiedy mówimy o komunikacji werbalnej, zasadnicze znaczenie ma skuteczność i dobre zarządzanie czasem. Jako konsultant często miałem okazję przyglądać się, jak w różnych firmach pracownicy przygotowują prezentacje, które są zbyt długie, wymęczone, źle zaplanowane, źle zaprojektowane i źle przedstawione. W rezultacie słuchacze marnowali czas poświęcony na ich wysłuchanie. Gdybyśmy zapytali ich po zakończeniu prezentacji, czemu była poświęcona, nie potrafiliby odpowiedzieć.

Czytaj dalej Pułapki skryte w prezentacji mówionej

Walka z tremą na poziomie umysłu

Postarajmy się zmienić sposób myślenia o tremie, wtedy łatwiej się z nią uporamy. Reframing to sposób zmiany spojrzenia na daną sytuację i przedefiniowania uczuć. Wyobraźmy sobie sportowca przed ważnym meczem. Wielu sportowców twierdzi, że w takiej sytuacji bardzo się denerwuje – jest to ta sama trema, z jaką mamy do czynienia przed prezentacją. Sportowcy jednak traktują tremę jak stan podekscytowania. Wiedzą, że potrzebują zwiększonej dawki adrenaliny, aby dobrze grać. Ich sekret polega na tym, że zmodyfikowali swoje postrzeganie sytuacji. Nie podchodzą do niej w sposób negatywny (zdenerwowanie), ale pozytywny (podekscytowanie). Możemy zrobić to samo! Zawodnicy zmieniają myślenie o sytuacji, wyobrażając sobie, jak wspaniale grają, strzelają gole lub przewracają wszystkie kręgle. W umyśle stwarzają szczegółowy, barwny obraz pozytywnych sytuacji, słyszą brawa i pełne aprobaty krzyki kibiców.

Czytaj dalej Walka z tremą na poziomie umysłu

Co poświęcają konsumenci

Tym, co jest wspólne dla określania charakteru efektu organizacji niedochodowych, jest sprzedaż pewnej idei. Ideą tą jest doprowadzenie do transakcji wymiennej między organizacją a jej konsumentami. Konsumenci są „proszeni” o poświęcenie czegoś, co bardzo cenią, i wymienienie tego na to, co daje organizacja niedochodowa. Konsumenci mogą być więc „proszeni” o poniesienie określonych kosztów (np. czasu) i po- święcenie czegoś (np. poglądów) w zamian za korzyści proponowane przez organizację. To, co poświęcają konsumenci, może mieć różny charakter, np. mogą to być23:

Czytaj dalej Co poświęcają konsumenci

Metoda Dana Poyntera

Dan Poynter, autor podręcznika The Self-Publishing Manuał, jest pionierem samodzielnego publikowania książek i żywą legendą w branży. To on nadał jej obecny kształt. Pomógł zmienić bieg kariery wielu twórców, którzy osiągnęli sukces wydawniczy, ponieważ czytali napisane przez niego książki, uczestniczyli w jego programach szkoleniowych i stosowali jego metody.

Czytaj dalej Metoda Dana Poyntera

Relacje między systemem zarządzania kompetencjami

Przygotowanie merytoryczne i psychologiczne kierowników i pracowni ków do funkcjonowania w przyszłości i do niezbędnych zmian – wynika z faktu, że niezależnie od konieczności posiadania określonych kompetencji dla uzyskania zdolności do efektywnego wykonywania pracy według istniejących, już sprawdzonych koncepcji i procedur, ludzie muszą równolegle myśleć o przyszłości i przygotowywać się do niej. Współcześnie powyższa potrzeba stała się na tyle ważąca, że bez większej przesady można stwierdzić, iż większość z nas musi żyć niejako w dwóch wymiarach czasowych: w teraźniejszości i w przyszłości.

Czytaj dalej Relacje między systemem zarządzania kompetencjami

Głos prezentera i mowa ciała

Po ostatecznym przygotowaniu treści prezentacji możemy zająć się nadaniem jej odpowiedniej formy. Kluczowymi czynnikami będą w tym wypadku glos prezentera i jego mowa ciała. Pamiętajmy, że publiczność lepiej zapamiętuje mówcę niż podawane informacje. Od sposobu, w jaki przedstawiamy pomysły i je uzasadniamy, zależy skuteczność wystąpienia. Nie starajmy się jednak osiągnąć perfekcji pod każdym względem. Po prostu przedstawmy słuchaczom starannie przygotowaną prezentację, zwracając przy tym cały czas uwagę na ich reakcje.

Czytaj dalej Głos prezentera i mowa ciała

Planowanie kadr – dalszy opis

Formułowanie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności w stosunku do organizacyjnych stanowisk pracy służy przede wszystkim spełnianiu misji i osiąganiu celów organizacji, w mniejszym zaś stopniu ścisłemu podziałowi kompetencji. Z tego punktu widzenia dla sukcesu ekonomicznego banku ważne jest, aby jego pracownicy zatrudnieni na różnych stanowiskach pracy rozumieli jego cele i znali swoją rolę w procesie ich osiągania oraz wiedzieli, jaki zakres obowiązków (zadań), uprawnień i odpowiedzialności jest do tych stanowisk przypisany. Formułowanie obowiązków jest związane z podziałem pracy w banku i udzieleniem odpowiedzi na pytania:

Czytaj dalej Planowanie kadr – dalszy opis

Problem organizacji zorientowanych na jakość i wydajność

Porównywanie wyników formowania i motywowania kadr z normami kadrowymi należy przeprowadzać tak często, jak jest to niezbędne. W przypadku norm średnio- i długookresowych może to być okres roczny. W innych przypadkach porównywanie powinno być dokonywane częściej. Na przykład w dużych organizacjach podstawą podejmowania częstych decyzji kadrowych są wyniki porównywania profilów wymagań kwalifikacyjnych stanowiska pracy z profilami możliwości kwalifikacyjnych pracownika.

Czytaj dalej Problem organizacji zorientowanych na jakość i wydajność