Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?
Szczególnym rodzajem gwarancji, nabierającej praktycznego znaczenia wobec wzrastających obrotów zagranicznych, jest gwarancja zapłaty cła. Przepisy celne dopuszczają przyjęcie przez urząd celny gwarancji bankowej na zabezpieczenie zapłaty cła przez importera. Dotyczy to zarówno cła od towarów…
Czytaj więcej...

PRZEDSIĘBIORSTWO WOBEC BEZROBOCIA

Z powyższego widać, że ludzie pozostający bez zatrudnienia, którzy z różnych powodów zaprzestali poszukiwania pracy, nie są uważani za bezrobotnych sensu stricte. Ludzi tych określa się w żargonie zawodowym mianem "zniechęconych…

Standaryzacja produktów

Doświadczenia praktyki gospodarczej wskazują, że nie wszystkie produkty nadają się w równym stopniu do standaryzacji. Można stwierdzić, że łatwiej jest ujednolicać dobra zaopatrzeniowe niż konsumpcyjne7. Wśród dóbr konsumpcyjnych wyróżnia…

Pilotaż i jego funkcje

Pilotaż to próbne uruchomienie działalności organizowane przez franchisodawcę w celu sprawdzenia koncepcji i organizacji oferty franchisingowej na rynku. Franchisodawca powinien założyć swoje przedsiębiorstwa oparte dokładnie na tych…

Strategia STP dla firmy Car Air Cond

Opracowanie strategii STP w Car Air Cond było zadaniem dość złożonym. Wynikało to między innymi z tego, że chociaż firma działa na rynku B2B, to jednak pewne aspekty jej działalności (sprzedaż klimatyzatorów do samochodów używanych)…

Prezentacja improwizowana – wady i zalety

Zdarza się czasem, że szef 10 minut przed spotkaniem prosi nas, byśmy omówili projekt, nad którym pracujemy. Występując przed publicznością, nie możemy mówić, co ślina na język przyniesie, ale też nie mamy czasu, by zapisać tekst całego…