Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Głos prezentera i mowa ciała

Po ostatecznym przygotowaniu treści prezentacji możemy zająć się nadaniem jej odpowiedniej formy. Kluczowymi czynnikami będą w tym wypadku glos prezentera i jego mowa ciała. Pamiętajmy, że publiczność lepiej zapamiętuje mówcę niż podawane…

Planowanie kadr – dalszy opis

Formułowanie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności w stosunku do organizacyjnych stanowisk pracy służy przede wszystkim spełnianiu misji i osiąganiu celów organizacji, w mniejszym zaś stopniu ścisłemu podziałowi kompetencji. Z tego…

Koncepcje marketingu cz. II

W procesie poszukiwania i wyboru wariantowych koncepcji marketingu-mix należy uwzględniać:- wszystkie instrumenty i działania, które mogą być wykorzystane przy kształtowaniu struktury marketingu

Jak wygląda segmentacja ryku w biznesie

Jednym z podstawowych elementów zmian zewnętrznych warunków działania przedsiębiorstwa jest różnicowanie się sytuacji materialnej społeczeństwa. Różnicowanie owo sprawia, że postępowanie konsumentów na rynku staje się coraz bardziej…

Broker ubezpieczeniowy

Działalność brokerska polega na zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia w imieniu ubezpieczającego lub na pośredniczeniu przy zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego. Innymi słowy - brokerem ubezpieczeniowym jest…

Marketing a aktywizacja sprzedaży cz. II

Zmiany zachodzące na rynku wpływają na wzrost znaczenia informacyjnej funkcji instrumentów aktywizacji sprzeda-456ży. W warunkach mało rozwiniętego oraz mało zróżnicowanego rynku funkcje informacyjne może spełniać w szerokim zakresie sam…

Nowoczesne usługi banków

Nowoczesne usługi banków mogą się rozwijać dzięki współpracy instytucji finansowych oraz instytucji współdziałających. Szerzej rozumiane innowacje finansowe znajdują zastosowanie nie tylko w bankach, ale także w różnych instytucjach…