Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Analiza rynku dla firmy Hair Style

Właścicielce salonu fryzjerskiego Hair Style przygotowującej samodzielnie plan marketingowy było o wiele trudniej opracować analizę rynku niż wszystkim wcześniej opisanym firmom i instytucjom. W ocenach potencjału rynkowego mogła ona…

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ CZ. II

Kiedy zaczniesz zarabiać pieniądze, zdasz sobie sprawę, że musisz oddać prawie połowę z tego, co zapracowałeś. Osobiście uważam, iż system podatkowy jest skandaliczny. Nie mam nic przeciwko pomocy w finansowaniu państwa, ale nie mogę…

BANKOWA OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Powrót do gospodarki rynkowej w Polsce przyczynił się do utworzenia rynku papierów wartościowych. Ów rynek nie ma charakteru żywiołowego, ale jak w każdym kraju podlega państwowemu nadzorowi. Funkcję tę pełni Komisja Papierów Wartościowych…

E-zin jako narzędzie sprzedaży

E-zin (elektroniczny magazyn) powinien być bogatym w treść źródłem, przeglądanym przez obecnych i przyszłych klientów zachłannie, gdy tylko pojawi się w skrzynce, zawierającym trudne do znalezienia informacje, na które czytelnicy…

Popularność rocznych planów marketingowych

Ponad 60% przedsiębiorstw w krajach rozwiniętych stosuje formalne procedury planowania i przygotowywania planów marketingowych. Od dłuższego czasu większość (90%) tych planów to plany roczne1. Dlatego też na nich skoncentrujemy się w…

Charakter oferty oraz presja społeczna

Mimo wyraźnego zróżnicowania form organizacji niedochodo- organizacji wych, można wskazać na pewne ich charakterystyczne cechy20 niedochodowych są to: zróżnicowanie kontrahentów, wielorakość celów, charakter oferty, presja społeczna oraz…