Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Charakter oferty oraz presja społeczna

Mimo wyraźnego zróżnicowania form organizacji niedochodo- organizacji wych, można wskazać na pewne ich charakterystyczne cechy20 niedochodowych są to: zróżnicowanie kontrahentów, wielorakość celów, charakter oferty, presja społeczna oraz…