Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

O tym jak Faktoring zrewolucjonizował rynek

Z racji tego, że jestem człowiekiem starej daty widzę jak nasz świat ulega zmianie i do tej pory nie mogę wyjść z podziwu jak to wszystko szybko się rozwija. Faktoring w prowadzeniu biznesu jest niezwykle przydatny i mogę go polecić…

Zwolnienie z pracy

Zakładając więc, że naturalna stopa bezrobocia w Polsce wynosi aktualnie około 5%, straty gospodarcze, jakie obecnie ponosimy z powodu bezrobocia, to odpowiednik 13% PKB23. Są to więc straty ogromne, mające wpływ na dochody budżetu i stopę…

Duże firmy i giganty a zatrudnienie

Niezależnie od krytyki ogromnych firm i dominującej niechęci do nich, "(...) wielkie przedsiębiorstwa - jak twierdzi amerykański, światowej sławy ekonomista i erudyta John Kenneth Galbraith - pełnią wyraźnie widoczną rolę we współczesnej…

KREDYT KONSORCJALNY

Polskie prawo bankowe przewiduje, że bank może zawrzeć z innymi bankami umowę w sprawie wspólnego udzielania kredytu przez powołane konsorcjum bankowe. Bank inicjujący zawarcie umowy konsorcjalnej reprezentuje wobec kredytobiorcy wspólnie…

Pracownik na dane stanowisko

Z drugiej strony, jak już wcześniej wspomniano, daleko idące rozczłonkowanie procesów pracy - to utrwalanie niewielkich umiejętności pracowników, groźne dla ich pozycji na zewnętrznym i wewnętrznym rynku pracy, to monotonia w pracy,…

FORMY PŁAC

Forma płac jest sposobem, w jaki wynagrodzenie jest wiązane z pracą. Tak więc forma płac jest ważna zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika rzutuje na efektywność pracy i płacy, na stosunki międzyludzkie i na kulturę firmy.