Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?
„Cechą, której brakuje większości firm jest świadomość, ich właściciele nie zdają sobie sprawy, co dokładnie robią i dokąd zmierzają. Gdyby byli świadomi swoich celów, odnieśliby znacznie więcej sukcesów ".
Czytaj więcej...

Przepływ gotówki – pozytywny i negatywny

Kiedy pracowałem na przyjęciach urodzinowych, odkryłem, iż jedną z wad zamiany hobby w zawód jest fakt, iż łatwo zapomnieć, że to biznes i inwestuje się każdy grosz z powrotem w hobby. Trudno cokolwiek zarobić, bo ludzie często…

Marka franchisodawcy

Inna jest sytuacja, kiedy kupiona zostanie oferta nieznanej lub mało znanej firmy. Wówczas korzyści należy upatrywać w unikalności proponowanych usług lub produktów, specyficznej organizaqi przedsiębiorstwa.

Handel hurtowy

Wykorzystywanie pośrednictwa hurtu w procesie dystrybucji towarów oznacza, że mamy do czynienia z istnieniem hurtu instytucjonalny instytucjonalnego, wykonującego dwustronne pośredniczące operacje hurtowe: hurtowy zakup i hurtową sprzedaż.…

ISTOTA PŁACY CZ. II

W Instrukcji o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu stwierdza się, że "praca, której nie można traktować jak zwyczajny towar, powinna umożliwiać pracownikowi i jego rodzinie uzyskanie dostępu do poziomu życia prawdziwie ludzkiego w…

Małe czy wielkie litery w prezentacji cz. II

Użytkownicy komputerów mają do dyspozycji ogromny wybór klipartów. Większość programów do tworzenia prezentacji wyposażono w bazę klipartów. Obrazy te można również kupić. Otrzymuje się je na płycie CD wraz z wydrukiem i listą plików.…

DNA klienta – nowa koncepcja

Przytoczony przykład pokazuje, że my, jako menedżerowie, powinniśmy przywiązywać większą wagę do operacji marketingowych i do zapewnienia spójności instrumentów marketingu mix. Należy jednak zaznaczyć, że zalew informacji, produktów i cen…

Reklama

Reklama może przynieść oczekiwane skutki, jeśli odpowiednio się do niej zabierzesz. Reklama jest czasem porównywana do studni bez dna. Wielu ludzi uważa, że nie ma ona sensu, że jest tylko stratą pieniędzy. Ależ oczywiście, że ma sens.…