Duże firmy i giganty a zatrudnienie

Niezależnie od krytyki ogromnych firm i dominującej niechęci do nich, „(…) wielkie przedsiębiorstwa – jak twierdzi amerykański, światowej sławy ekonomista i erudyta John Kenneth Galbraith – pełnią wyraźnie widoczną rolę we współczesnej gospodarce, przejmując znaczną część produkcji we wszystkich rozwiniętych krajach. Na przykład około 2/3 produkcji przemysłowej Stanów Zjednoczonych pochodzi z tysiąca największych firm przemysłowych”2. Tak więc „tępienie” wielkich firm tylko dlatego, że są duże, byłoby rzeczą irracjonalną i dowodziłoby nieznajomości realiów współczesnego świata. też w znacznym stopniu amortyzują skutki redukcji zatrudnienia z dużych firm i ograniczają rozmiary bezrobocia.

Czytaj dalej Duże firmy i giganty a zatrudnienie

KREDYT KONSORCJALNY

Polskie prawo bankowe przewiduje, że bank może zawrzeć z innymi bankami umowę w sprawie wspólnego udzielania kredytu przez powołane konsorcjum bankowe. Bank inicjujący zawarcie umowy konsorcjalnej reprezentuje wobec kredytobiorcy wspólnie działające banki. Konsorcja bankowe tworzy się dla zapobieżenia nadmiernej koncentracji kredytu w jednym banku oraz dla rozłożenia ryzyka kredytowego na więcej banków. Kredyty konsorcjalne udzielane są bowiem zazwyczaj w wysokich kwotach na wielkie przedsięwzięcia gospodarcze. Zgromadzenie wielkich kapitałów wymaga więc współdziałania kilku banków.

Czytaj dalej KREDYT KONSORCJALNY

Depozyty rzeczowe i sejfy

Jak wspomniano wyżej, banki posiadają specjalnie zabezpieczone pomieszczenie (skarbiec, skarbce depozytowe) dające całkowitą gwarancję bezpieczeństwa przechowywanych wartości. Mogą więc świadczyć jednostkom gospodarczym i innym oraz ludności usługi, polegające na bezpiecznym i pieczołowitym przechowywaniu w swoich pomieszczeniach ważnych dokumentów lub przedmiotów. Banki przyjmują do depozytu różne przedmioty o określonej i nieokreślonej wartości, papiery wartościowe i inne dokumenty, kwalifikujące się do przechowywania bez dodatkowych czynności administracyjnych. Bank może odmówić przyjęcia określonych depozytów i nie jest obowiązany uzasadniać swojego stanowiska.

Czytaj dalej Depozyty rzeczowe i sejfy

Prognozowanie zapotrzebowania na pracowników

Taryfikator kwalifikacyjny określa sposób zaszeregowania poszczególnych stanowisk pracy do danej kategorii. Wiąże on stawki plac zawarte w tabelach płac z odpowiednimi kategoriami zaszeregowania. Określa zatem – na podstawie kryteriów wyceny pracy – kategorie zaszeregowania pracownika na stanowisku. Precyzuje również, jakie wymagania wiążą się z danym stanowiskiem oraz jakie warunki powinien spełniać pracownik, aby wykonywać określony rodzaj pracy. Taryfikator kwalifikacyjny wyraża więc związek między kwalifikacjami pracownika a wykonywanym przez niego rodzajem i zakresem pracy pozwala to na zapewnienie ścisłego związku między pracą i płacą.

Czytaj dalej Prognozowanie zapotrzebowania na pracowników