Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Charakter oferty oraz presja społeczna

Mimo wyraźnego zróżnicowania form organizacji niedochodo- organizacji wych, można wskazać na pewne ich charakterystyczne cechy20 niedochodowych są to: zróżnicowanie kontrahentów, wielorakość celów, charakter oferty, presja społeczna oraz dualne zarządzanie.

Zróżnicowanie kontrahentów. Występują tu zwykle dwie ich grupy: sponsorzy oraz beneficjenci (klienci). Pierwsza grupa wywołuje problem pozyskiwania środków, druga zaś – problem alokacji środków.

Wielorakość celów. Organizacje niedochodowe z reguły formułują większą liczbę celów i o mniejszym stopniu precyzji niż w przedsiębiorstwach. Nie pozostaje to bez wpływu na sposób przygotowania i stosowania strategii działania.

Charakter oferty. Oferta organizacji niedochodowych jest zwykle świadczeniem niematerialnym, co wiąże tę dziedzinę z marketingiem usług. Presja społeczna. Organizacje niedochodowe są pod silniejszą presją opinii publicznej (ze względu na sposób ich finansowania) niż przedsiębiorstwa. Stąd też ich działalność marketingowa podlega nieco innej ocenie niż działalność przedsiębiorstw.

Dualne zarządzanie. W wielu organizacjach niedochodowych wpływ na sposób funkcjonowania wywierają dwie grupy osób: zatrudnionego personelu administracyjnego oraz profesjonalistów związanych z ideą funkcjonowania danej organizacji (np. lekarze, artyści, uczeni). Może to być istotnym źródłem konfliktów w zarządzaniu organizacją.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.