Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Co poświęcają konsumenci

Tym, co jest wspólne dla określania charakteru efektu organizacji niedochodowych, jest sprzedaż pewnej idei. Ideą tą jest doprowadzenie do transakcji wymiennej między organizacją a jej konsumentami. Konsumenci są „proszeni” o poświęcenie czegoś, co bardzo cenią, i wymienienie tego na to, co daje organizacja niedochodowa. Konsumenci mogą być więc „proszeni” o poniesienie określonych kosztów (np. czasu) i po- święcenie czegoś (np. poglądów) w zamian za korzyści proponowane przez organizację. To, co poświęcają konsumenci, może mieć różny charakter, np. mogą to być23:

– koszty materialne (np. zakup produktu lub usługi, darowizna)

– porzucenie starych idei, wartości, poglądów (np. o nieszkodliwości palenia tytoniu)

– porzucenie starych sposobów zachowań (np. niezapinania pasów bezpieczeństwa)

– strata czasu i energii (np. działalność społeczna, udział w koncercie, krwiodawstwo).

W zamian za poniesienie określonych kosztów materialnych lub niematerialnych konsumenci organizacji niedochodowych mogą otrzymywać określone korzyści. Korzyści te mogą mieć charakter materialny (np. otrzymanie produktu – zakupionego lub wylosowanego), usługi (np. udział w koncercie, zabieg lekarski) oraz korzyści o charakterze społeczno-psychologicz- nym (np. członkostwo organizacji lub określonej społeczności, prestiż społeczny, uznanie innych, własne bezpieczeństwo i samozadowolenie).

Jednoczesne połączenie kosztów ponoszonych przez konsumentów oraz korzyści dostarczanych przez organizacje niedochodowe może być użyteczną podstawą do formułowania szczegółowych programów działalności marketingowej różnych organizacji niedochodowych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.