Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Dalszy rozwój planowanej kariery wyselekcjonowanej kadry

W zakończeniu warto zaznaczyć, iż ranga rozwoju kadry jest przeważnie tym wyższa w praktyce organizacyjnej, im wyższa jest ranga i pozycja banku. W bankach o wysokim prestiżu zaprezentowana problematyka jest przeważnie przedmiotem troski ich kierownictwa, co znajduje wyraz m.in. w różnych programach rozwojowych. Tak jest na przykład w Midland Banku.

Wspomniany wcześniej Program Rozwoju Kadry Kierowniczej (MDP) został stworzony z myślą o pracownikach bez wyższego wykształcenia, ale posiadających predyspozycje do pracy kierowniczej (por. rys. 3.4). Są oni wyselekcjonowani w wyniku badań w Assessment Center (ośrodku oceny)4. Nadrzędnym celem programu jest umożliwienie, dzięki specjalistycznym szkoleniom, osiągnięcia stanowiska kierowniczego w ciągu 3-5 lat oraz dalszych awansów, do poziomu średniego szczebla kierowniczego włącznie. Szkolenia te – typu off-the-job i on-the-job – doskonalą umiejętności kierownicze oraz wzbogacają doświadczenie.

Podobnie jest z drugim ze wspomnianych programów: Programem Przyspieszonego Rozwoju (ADP) dla osób, które mają objąć stanowiska kierownicze. Jest on kombinacją intensywnego szkolenia w zakresie umiejętności zawodowych i menedżerskich, według metod on-the-job i off-the-job, odbywania praktyk w różnych oddziałach banku oraz systematycznej oceny wykonywanej pracy i składanych egzaminów (od 6 do 8). Program ten obejmuje równoczesne pogłębianie wiedzy oraz zdobywanie coraz wyższych kwalifikacji w ramach ogólnokrajowego standardu kwalifikacji bankowych. Awans na stanowisko kierownicze następuje po około 2 latach szkolenia.

Dalszy rozwój planowanej kariery wyselekcjonowanej kadry wiąże się przeważnie z doskonaleniem w renomowanych szkołach biznesu oraz z praktykami w innych firmach holdingu. Kadra ta uzyskuje wysokie gratyfikacje, godzi się bowiem na podjęcie nowych obowiązków w wyznaczonych placówkach.

W polskich bankach tworzy się przeważnie dopiero zręby opisanych wyżej praktyk rozwoju kadr. U ich podłoża leżą m.in. przygotowane standardy kwalifikacyjne w bankowości.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.