Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Depozyty rzeczowe i sejfy

Jak wspomniano wyżej, banki posiadają specjalnie zabezpieczone pomieszczenie (skarbiec, skarbce depozytowe) dające całkowitą gwarancję bezpieczeństwa przechowywanych wartości. Mogą więc świadczyć jednostkom gospodarczym i innym oraz ludności usługi, polegające na bezpiecznym i pieczołowitym przechowywaniu w swoich pomieszczeniach ważnych dokumentów lub przedmiotów. Banki przyjmują do depozytu różne przedmioty o określonej i nieokreślonej wartości, papiery wartościowe i inne dokumenty, kwalifikujące się do przechowywania bez dodatkowych czynności administracyjnych. Bank może odmówić przyjęcia określonych depozytów i nie jest obowiązany uzasadniać swojego stanowiska.

Przyjęte do depozytu wartości przechowuje się w skarbcu w formie zamkniętej. W związku z tym deponent obowiązany jest zapakować wartości w sposób odpowiednio trwały, uniemożliwiający wyjęcie zawartości bez widocznego uszkodzenia opakowania. Zamknięcia opakowań powinny być zabezpieczone lakiem z wyciśniętą na nim pieczęcią lub stemplem deponenta, a w przypadku użycia do zabezpieczenia opakowania pasków cienkiego papieru naklejanych w miejscu zamknięcia opakowań – pieczęcią deponenta. Na opakowaniach depozytów wypisuje się nazwę składającego, adres, rodzaj wartości oraz numer deklaracji depozytowej.

Pakowanie wartości powinno odbywać się w obecności pracownika oddziału, który sprawdza, czy rodzaj wartości składanych do depozytu zgodny jest z wartościami zgłoszonymi na deklaracji depozyto- w ej. W celu złożenia depozytu należy wypełnić deklarację depozytową. Deklarację podpisują osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem bankowym przedsiębiorstwa (znane bankowi podpisy) lub osoby pisemnie upoważnione. Jako pokwitowanie przyjęcia depozytu bank wydaje d o – wód depozytowy (por. wzór). Wydanie depozytu następuje za zwrotem dowodu, a bank nie odpowiada za szkody, mogące wyniknąć w przypadku utraty dowodu depozytowego.

Depozyt otwarty, nazywany też zwykłym lub wolnym, nie wymaga specjalnego, zabezpieczonego opakowania. Bank ma dostęp do deponowanych wartości, może więc podjąć się także czynności administrowania depozytem. W przypadku przyjęcia depozytu bez obowiązku administracji, na banku nie ciążą inne obowiązki poza dbałością o całość depozytu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.