Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

DNA klienta – nowa koncepcja

Przytoczony przykład pokazuje, że my, jako menedżerowie, powinniśmy przywiązywać większą wagę do operacji marketingowych i do zapewnienia spójności instrumentów marketingu mix. Należy jednak zaznaczyć, że zalew informacji, produktów i cen powoduje, że klienci często czują się zagubieni. W konsekwencji ewentualny brak spójności narzędzi marketingu może zostać niezauważony i dzięki temu nie poniesiemy kosztów niezrealizowanej transakcji. Trzeba też podkreślić, że koncentrowanie się tylko na jednym, traktowanym przez nas jako najważniejszy, instrumencie marketingu mix zwykle jest niewystarczające. Podejmując decyzje o zakupie, klienci rzadko biorą pod uwagę tylko jeden element, na przykład cenę. Zwykle podstawą powzięcia decyzji jest dla nich pewien zestaw informacji (prawdopodobnie dla każdego inny). Wprowadzono nawet pojęcie „DNA klienta” . Uważamy je za bardzo trafne. DNA klienta, podobnie jak prawdziwy kod DNA, jest niepowtarzalne. Pokazuje, jakiej mieszanki marketingowej spodziewa się dany klient, co jest dla niego ważniejsze i na co zwraca większą uwagę. Zależność tę obrazuje ilustracja 7.1. DNA klienta przedstawia nam koncepcję marketingu mix widzianą oczami klienta. Umiejętność jej poznania i przełożenia na działania firmy pozwala zmienić koncepcję w działanie. Umożliwia zoperacjonalizowanie naszej strategii rynkowej.

Podstawą marketingu mix nie jest – jak się powszechnie uważa – przełożenie strategii marketingowej stworzonej w jednym dziale na zestaw operacji rynkowych wymyślonych w innym. Niestety, badania dowodzą, że to właśnie w sferze marketingu mix dostrzega się najwięcej przyczyn porażek na rynku. Niedostosowanie ceny do produktu, błędy w komunikacji, niewłaściwe standardy obsługi – wszystko to powoduje, że nawet dobre koncepcje rynkowe nie sprawdzają się. Im lepszy jednak pomysł, im bardziej przemyślana strategia, tym trudniej zepsuć je na etapie prowadzenia operacji rynkowych.

Marketing mix ma swoje miejsce w DNA klienta. Poznanie tego DNA, przewidywanie jego zmian i przełożenie go na narzędzia marketingowe to nasze zadanie w sferze marketingu mix. Właściwe zaplanowanie 4, 5, 7 czy 21 „P” jest równie ważne dla sukcesu naszej firmy, jak opracowanie dobrej koncepcji biznesowej, opartej na szczegółowej analizie konkurentów i klientów, na zrozumieniu ich zachowań i na audycie marketingowym.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.