Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

FORMY PŁAC

Forma płac jest sposobem, w jaki wynagrodzenie jest wiązane z pracą. Tak więc forma płac jest ważna zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika rzutuje na efektywność pracy i płacy, na stosunki międzyludzkie i na kulturę firmy.

Akord, dniówka, prowizja – jak to się często w skrócie określa – to właśnie formy płacy. Dość często i merytorycznie błędnie (mając na myśli formy płac), mówi się o „formach pracy” albo też o „systemach płac”. Właściwa nazwa, przypomnijmy, to „formy płac”.

Jest wiele różnych podziałów i klasyfikacji form płac. Jedną z ciekawszych jest klasyfikacja W.Ch. Lytle’a. W aspekcie korzyści, jakie uzyskują pracownicy z tytułu lepszych rezultatów pracy, wyróżnia on:

– formy, w których pracownicy nie odnoszą żadnych korzyści typowym przykładem takiej formy płac jest forma czasowa (płace miesięczne, dniówkowe, tygodniowe, godzinowe, oparte tylko na stawce taryfowej)

– formy, w których całość zarówno korzyści, jak i ewentualnych strat przypada pracownikom typowym przykładem jest tutaj forma akordowa

– formy, w których korzyść jest dzielona pomiędzy pracownika a przedsiębiorstwo według określonego klucza podziałowego należą do nich wszystkie tak zwane bonusowe formy płac, w tym formy prowizyjne

– formy, w których korzyść jest dzielona pomiędzy pracownika a przedsiębiorstwo w sposób uznaniowy przykładem może być czasowo-nagrodowa forma płac.

Umiejętny dobór formy płac do specyfiki, potrzeb i możliwości rozliczeniowych danej jednostki organizacyjnej i danej grupy pracowników jest jednym z ważniejszych sprawdzianów poziomu kompetencji i profesjonalizmu osób odpowiedzialnych za projektowanie systemów wynagrodzeń. Dobór form płac ma też istotny wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa, jakość wyrobowi opinie użytkowników, kształt stosunków interpersonalnych, rotację i rozwój zawodowy itp.

Warto o tym przypomnieć dzisiaj, gdyż zainteresowanie formami płac jest – jak się wydaje – za małe. Uwaga zarówno zarządów firm, jak i związków zawodowych- i pracowników jest zwrócona daleko bardziej w stronę aktualizacji tabel stawek płac zasadniczych i premiowania (co jest naturalnie ważne), a nawet dodatków stażowych (co nie jest ważne), a zmiany i modyfikacje systemów wynagrodzeń są zbyt często oceniane pod kątem przede wszystkim doraźnych wzrostów płac.

Celem ułatwienia zainteresowanym efektywnego tutaj postępowania przedstawiam niżej krótki przegląd wybranych form, wraz ze specyfikacją ich zalet, wad oraz optymalnych miejsc zastosowań.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.