Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Głos prezentera i mowa ciała

Po ostatecznym przygotowaniu treści prezentacji możemy zająć się nadaniem jej odpowiedniej formy. Kluczowymi czynnikami będą w tym wypadku glos prezentera i jego mowa ciała. Pamiętajmy, że publiczność lepiej zapamiętuje mówcę niż podawane informacje. Od sposobu, w jaki przedstawiamy pomysły i je uzasadniamy, zależy skuteczność wystąpienia. Nie starajmy się jednak osiągnąć perfekcji pod każdym względem. Po prostu przedstawmy słuchaczom starannie przygotowaną prezentację, zwracając przy tym cały czas uwagę na ich reakcje.

Podczas przygotowywania tekstu powinniśmy zwrócić uwagę na kilka często popełnianych błędów. Aby ich uniknąć, postarajmy się, aby:

– język prezentacji był zrozumiały i klarowny,

– przedstawiane dane były precyzyjne i sprawdzone,

– język prezentacji nie dyskryminował płci.

Przyjrzyjmy się bliżej każdej z tych cech i zastanówmy nad jej znaczeniem. Aby język prezentacji był zrozumiały i klarowny, nie możemy posługiwać się żargonem i używać aktualnie modnych wyrażeń czy powiedzonek. Nawiązania obecne w tekście muszą być w pełni czytelne i nie mogą budzić wątpliwości słuchaczy. Jeżeli wymieniamy w zdaniu kilka podobnych elementów, trzeba zadbać o to, by była stosowana ta sama forma gramatyczna w odniesieniu do każdego z nich z osobna.

Żargon. Żargon jest największym wrogiem zrozumiałego tekstu. Żargon to specyficzny język, którym posługuje się grupa ludzi – pracownicy jednej firmy lub grupa zawodowa. Zawiera specjalistyczne określenia, niezrozumiale dla osób postronnych. Oto przykłady żargonowych wypowiedzi: „Zgrałem wszystkie informacje na serwer”, „Akta są na kalendarzu do 28 maja”. Po wyeliminowaniu żargonu wypowiedzi te brzmiałyby: „Zapisałem wszystkie informacje na serwerze” i „Do 28 maja nie można sprawy uznać za rozstrzygniętą, ponieważ strona ma prawo wnieść odwołanie”. Przyjrzyjmy się zatem tekstowi prezentacji i wyeliminujmy z niego elementy żargonu. A jeśli koniecznie musimy użyć specjalistycznego terminu, wyjaśnijmy jego znaczenie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.