Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Handel hurtowy

Wykorzystywanie pośrednictwa hurtu w procesie dystrybucji towarów oznacza, że mamy do czynienia z istnieniem hurtu instytucjonalny instytucjonalnego, wykonującego dwustronne pośredniczące operacje hurtowe: hurtowy zakup i hurtową sprzedaż. Zasięg i znaczenie hurtowego handlu instytucjonalnego zależą od stanu rozwoju produkcji i stanu sieci handlu detalicznego. Jest on niezbędny zwłaszcza przy12:

– asortymentach złożonych, wymagających dalszego przetworzenia

– głębszej asynchronizacji produkcji i zbytu, tj. gdy istnieje potrzeba dłuższego magazynowania, głównie towarów wytwarzanych sezonowo, a sprzedawanych rytmicznie

– rozproszonej sieci detalicznej, złożonej z niewielu punktów sprzedaży

– dużych wahaniach popytu, tj. gdy zachodzi potrzeba utrzymywania zapasów interwencyjnych.

Czynnikami umacniającymi rolę hurtu instytucjonalnego są: rosnąca specjalizacja produkcji, uniwersalizacja asortymentowa większości przedsiębiorstw handlowych i sklepów oraz system dostaw bezpośrednich do sklepów.

Hurt We współczesnej gospodarce nasilają się zjawiska relatywnego funkcjonalny zmniejszania się roli hurtu instytucjonalnego na rzecz handlu zintegrowanego, tj. rozbudowy funkcji hurtowych przez skoncentrowane przedsiębiorstwa detaliczne lub przez przedsiębiorstwa produkcyjne. Eliminowanie pośrednictwa hurtu, ze względu na całkowite przejęcie jego funkcji przez przedsiębiorstwo detaliczne, oznacza, że mamy do czynienia z hurtem funkcjonalnym. Hurt funkcjonalny tym się różni od instytucjonalnego, że jego operacja hurtowa jest jednostronna. W przypadku detalu polega ona na hurtowym zakupie towarów13.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.