Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Kierunki działań związanych z produktem cz. II

Zmniejszenie zdolności produktu do zaspokajania potrzeb oznacza równocześnie osłabienie jego walorów jako instrumentu w procesie oddziaływania na zjawiska rynkowe oraz podnoszenia wyników ekonomicznych działalności przedsiębiorstwa. Powstanie tego typu sytuacji może skłaniać do podjęcia odpowiednich działań, polegających np. na zmianie właściwości produktu lub wycofaniu go z rynku i wprowadzeniu nowego produktu.

Wybranie kierunku tych działań wymaga zgromadzenia wielu informacji, których dostarczają badania rynku (badania potrzeb konsumentów i popytu na produkt) oraz badania dotyczące techniki i technologii wytwarzania. Nieustanna konfrontacja produktu z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem powoduje, że badania rynku i techniki wytwarzania muszą być ciągłe i występować jako stały element działalności przedsiębiorstwa.

Dążenie do zwiększenia stopnia dostosowania produktu do istniejących potrzeb konsumentów oraz do rozszerzenia zakresu zaspokajania potrzeb nie musi koncentrować uwagi przedsiębiorstwa wyłącznie na działaniach związanych bezpośrednio z produktem. Z faktu, że dany produkt nie odpowiada w pełni potrzebom konsumenta na danym rynku lub odpowiada zbyt wąskiemu zakresowi tych potrzeb, nie wynika bynajmniej jednoznaczny kierunek działania, polegający na zmianie właściwości produktu. W takiej sytuacji są możliwe do rozpatrzenia różne działania, w których należy uwzględnić nie jedną, lecz kilka zmiennych, a zwłaszcza:

– rynek (segment rynku)

– produkt i jego właściwości

– strukturę innych, poza produktem, instrumentów i działań marketingowych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.