Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Koncepcje marketingu cz. II

W procesie poszukiwania i wyboru wariantowych koncepcji marketingu-mix należy uwzględniać:

– wszystkie instrumenty i działania, które mogą być wykorzystane przy kształtowaniu struktury marketingu

– intensywość oddziaływania na zjawiska rynkowe, towarzyszącą poszczególnym instrumentom i działaniom

– znaczenie (udział) poszczególnych instrumentów i działań w osiąganiu założonych efektów.

Konieczność analizy tych zjawisk wynika przede wszystkim z faktu, że waga oraz intensywność oddziaływania poszczególnych instrumentów i działań, a także ich znaczenie nie utrzymują się stale na jednakowym poziomie16. Zmieniają się one w zależności od charakteru produktu, a nawet w zależności od jego miejsca w cyklu życia. Na przykład reklama ma dużo większe znaczenie przy sprzedaży produktów kosmetycznych niż przy sprzedaży produktów wyposażenia przemysłowego. Może ona nabierać znaczenia przy wprowadzaniu produktu na rynek oraz tracić na znaczeniu w procesie wycofywania produktu z rynku. Przy sprzedaży produktów chemicznych, których zakup przez nabywcę jest uwarunkowany aktywnym doradztwem sprzedawcy, promocja może mieć większe znaczenie niż reklama. Dodatkowego uwzględnienia wymaga zjawisko malejącej efektywności nakładów związanych z uruchamianiem instrumentów i działań w miarę powiększania zakresu ich stosowania.

Biorąc pod uwagę możliwości nadawania poszczególnym instrumentom i działaniom różnych cech wymagających ponoszenia różnego poziomu kosztów oraz wywierających zróżnicowany wpływ na uzyskiwane efekty, poszukiwanie wariantowych koncepcji marketingu-mix sprowadza się w rzeczywistości do wyboru między:

– produktami o różnym zespole właściwości

– różnymi poziomami cen

– różnymi formami i kanałami dystrybucji

– różnymi formami oraz środkami promocji i reklamy itp. Alternatywne koncepcje marketingu-mix z uwzględnieniem pięciu podstawowych instrumentów i działań marketingowych przedstawiono w tablicy 1.3.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.