Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Konsumenci organizacji niedochodowych – kontynuacja

Stosowanie marketingu przez organizacje niedochodowe uwarunkowane jest w dużym stopniu typem organizacji. Typ organizacji określa bowiem to, co kierujący organizacjami mogą robić i jak robić.

Doświadczenie wskazuje, że istnieją dwa podstawowe czynniki, które w decydujący sposób wpływają na to, jak działalność marketingowa organizacji niedochodowych może być prowadzona. Czynniki te to22:

– charakter relacji organizacji z jej otoczeniem

– efekt działalności dostarczany konsumentom.

W celu określenia charakteru relacji organizacji niedochodowej relacji z jej otoczeniem pomocne jest udzielenie odpowiedzi na kilka organizacji pytań. z otoczeniem Pytanie pierwsze dotyczy zakresu, w jakim organizacja niedochodowa zależy od finansowania zewnętrznego, zwłaszcza subsydiów lub dotacji. Jeżeli określona działalność lub organizacja jako całość jest finansowana z funduszy państwowych i prywatnych, to sposób prowadzenia działalności, w tym marketingowej, jest ustalany w dwojaki sposób. Po pierwsze, zewnętrzne instytucje finansujące mogą formułować określone ograniczenia dla prowadzonej działalności organizacji niedochodowych, np. ograniczanie procedury prowadzenia działalności, wyznaczanie odbiorców, do których działalność tych organizacji musi być skierowana, nawet jeśli wydatkowanie środków dla tych odbiorców może być marnotrawione, nakazanie kierowania środków do segmentów trudno osiągalnych. Po drugie, sposób finansowania sprawia, że działalność marketingowa jest „dublowana”. Z racji swojego charakteru organizaqe niedochodowe swoją aktywność kierują na dwie grupy: z jednej strony do swoich sponsorów i fundatorów, z drugiej – do szerokiej rzeszy odbiorców korzystających z usług tych organizacji. Tak więc organizacje niedochodowe muszą formułować strategie dwojakiego rodzaju: strategie pozyskiwania środków i strategie atakami środków.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.