Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Marka franchisodawcy

Inna jest sytuacja, kiedy kupiona zostanie oferta nieznanej lub mało znanej firmy. Wówczas korzyści należy upatrywać w unikalności proponowanych usług lub produktów, specyficznej organizaqi przedsiębiorstwa.

Ocena znaku handlowego czy marki firmy jest oceną rynkową. Należałoby przeprowadzić rozeznanie dotyczące zapotrzebowania na produkty i usługi proponowane przez fran- chisodawcę, a przede wszystkim zapoznać się z oceną znajomości jego znaku firmowego. W polskich warunkach zdobycie tych informacji może być trudne, należy jednak podjąć wysiłek, aby planowana inwestycja nie była chybiona. Trzeba pamiętać, że pakiety franchisingowe zagranicznych franchisodawców są sporządzone dla innych warunków gospodarczych. Stąd firmy o dużej renomie na określonym terenie wcale nie muszą być znane gdzie indziej.

Marka firmy z reguły jest związana z tym, jak długo firma egzystuje. Firmy mające tradycje i renomę funkcjonują na rynku wiele lat, zdobywając doświadczenie i pozycje. Na przykład firma Blikle, znana w całej Polsce, dziesiątki lat, produkując słodycze, pracowała na swoją markę.

Z marką firmy wiąże się ściśle jej pozycja finansowa. Można ją ocenić na podstawie dostępnych dokumentów finansowych oraz na podstawie rozmów z dostawcami, a przede wszystkim z bankierami mającymi doświadczenie w kontraktach z franchisodawcą. Należy zwrócić uwagę na to:

– jak długo firma funkcjonuje,

– jak długo zarządza nią ta sama grupa menedżerska,

– jakie są podstawowe wskaźniki finansowe w ciągu ostatnich kilku lat,

– jak wielu franchisobiorców posiada.

Zebranie największej ilości informacji o franchisodawcy pozwoli potencjalnymi biorcy lepiej ocenić poprawność wyboru. Z pewnością łatwiej będzie tego dokonać, gdy franchisoda- wcą będzie przedsiębiorstwo krajowe. Inaczej w przypadku przedsiębiorstw zagranicznych. Wprawdzie oferta tych przedsiębiorstw jest bardzo bogata, to jednak trzeba wziąć pod uwagę, że dostęp do informacji o tych firmach jest ograniczony, a weryfikacja informacji prawie niemożliwa. Wybór franchisodawcy zależy od:

– zapotrzebowania na produkty firmy,

– tego, na ile jej znak handlowy i marka są znane na rynku, na którym firma będzie funkcjonować,

– sytuacji finansowej firmy.

Możliwości finansowe franchisobiorcy

Wybór franchisodawcy określony jest, poza innymi czynnikami, przez możliwości finansowe biorcy. Oferty franchisodawców zawierają zwykle określenie potrzeb finansowych, niezbędnych do nabycia standardowego pakietu. Oto jak wygląda propozycja z katalogu dla McDonald’s Corporation:

Potencjalny franchisobiorca musi rozpatrzyć swoje możliwości finansowe, na które składają się nie tylko gotówka, ale również zdolność kredytowa (możliwość wzięcia kredytu, leasingu). Zestawienie tych możliwości z propozycją franchisodawcy da odpowiedź, czy biorca jest w stanie zrealizować przedsięwzięcie. Nie bez znaczenia jest elastyczność franchiso- dawcy oraz udostępnienie różnych możliwości finansowania tworzonego przedsięwzięcia oraz opłat franchisingowych. Franchisobiorca musi wziąć pod uwagę:

– opłatę wstępną,

– opłaty cykliczne,

– zakup wyposażenia, maszyn i urządzeń,

– opłaty leasingowe za udostępnione dobra przez franchisora,

– udział w funduszu reklamowym.

Jest zrozumiałe, że rozwijanie sieci franchisingowej ma na celu osiąganie przez franchisodawcę zysków. Firma, oprócz sprzedaży prawa do korzystania z wartości, których jest właścicielem, świadczy usługi na rzecz franchisobiorców. W zamian za to wymaga opłaty franchisingowej.

Decydując o wysokości opłat franchisingowych franchiso- dawca musi wziąć pod uwagę zwrot wyłożonego przez biorcę kapitału, pozwolić mu osiągnąć godziwy zysk. Kalkulacja jest podstawą do negocjacji opłat. Jest kilka sposobów pobierania opłat za różne świadczenia w ramach umowy franchisingowej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.