Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Marketing a aktywizacja sprzedaży cz. II

Zmiany zachodzące na rynku wpływają na wzrost znaczenia informacyjnej funkcji instrumentów aktywizacji sprzeda-456ży. W warunkach mało rozwiniętego oraz mało zróżnicowanego rynku funkcje informacyjne może spełniać w szerokim zakresie sam produkt, jego opakowanie, a także instrumenty dystrybucji. Konsumenci zwracają najczęściej uwagę tj lko na zewnętrzne cechy produktu, opakowania (kolor, kształt, znak firmowy itp.) oraz formy dystrybuq’i. Przy mało zróżnicowanych produktach i sposobach ich oferowania może to być wystarczająca przesłanka podjęcia decyzji zakupu.

W miarę rozwoju rynku i rozszerzania się jego zakresu oraz w miarę różnicowania się produktów i form dystrybucji system komunikowania się w coraz to szerszym zakresie przebiega poza produktem, jego opakowaniem, ceną oraz instrumentami dys- trybuq’i. Coraz większą rolę zaczynają odgrywać w tym systemie celowo kształtowane instrumenty aktywizaq’i sprzedaży.

Oprócz funkq‘i informacyjnej w systemie komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem instrumenty aktywizacji sprzedaży spełniają również funkcję wspierania procesów sprzedaży, zwiększając intensywność oddziaływania przedsiębiorstwa na rynek.

Mają więc one nie tylko pomocnicze znaczenie w stosunku do innych elementów marketingu związanych z obsługą rynku, lecz występują równolegle do tych elementów. Podobnie jak produkt, jego opakowanie, cena, formy i miejsce sprzedaży itp., instrumenty te w określony sposób oddziaływają na zjawiska rynkowe, przyczyniając się do usprawnienia sprzedaży produktów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.