Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Nowoczesne usługi banków

Nowoczesne usługi banków mogą się rozwijać dzięki współpracy instytucji finansowych oraz instytucji współdziałających. Szerzej rozumiane innowacje finansowe znajdują zastosowanie nie tylko w bankach, ale także w różnych instytucjach finansowych. I tak, towarzystwa lokacyjne, będące instytucjami powierniczymi, lokują oszczędności swych członków w papierach wartościowych, na przykład w obligacjach przemysłowych przynoszących relatywnie korzystne oprocentowanie w stosunku do ograniczonego ryzyka. Podobnie znane w Europie towarzystwa budowlane wkraczają w rolę banków, zamieniając wkłady klientów i własne emisje akcji na inwestycje rzeczowe. W Polsce jako pierwszy powstał fundusz powierniczy „Pioneer”, który może lokować powierzone mu środki w kraju i za granicą. Otwiera to mniejszym inwestorom drogę do bezpiecznego lokowania kapitałów, nie tylko w krajowych, ale także zagranicznych papierach wartościowych. Przykładem instytucji współdziałających może być Krajowa Izba Rozliczeniowa SA i sieć teletransmisji TELBANK SA.

Rosnące obroty zagraniczne, integracja polskich banków z bankowością światową, a także zaostrzająca się konkurencja na rynku usług finansowych wymagają innowacji wnoszących nowe rozwiązania. Wdrażanie innowacji w państwach Unii Europejskiej uwzględnia zasadę zbliżania struktury oraz wyrównywania poziomu technicznego i organizacyjnego poszczególnych krajowych systemów bankowych. Oceniając ofertę polskich usług bankowych trzeba stwierdzić, że jest ona skromna w porównaniu z bankami Unii Europejskiej, zarówno w stosunku do aktualnych potrzeb krajowych, jak i współpracy z bankami Wspólnoty. Jedną z dróg rozwoju usług bankowych, zwłaszcza poprawienia ich struktury i jakości, są innowacje bankowe. Jednak nie wszystkie innowacje wprowadzane w krajach rozwiniętych mogą być wprost przenoszone do Polski, a przynajmniej nie natychmiast. Proces przyswajania doświadczeń zagranicznych poprzedza analiza przydatności innowacji zagranicznych w polskich warunkach, przy istniejącej infrastrukturze organizacyjnej i technicznej, z uwzględnieniem istniejących lub równolegle zmienianych rozwiązań prawnych. Niezbędny jest wreszcie rozwój infrastruktury technicznej, zwłaszcza kompleksowej komputeryzacji banków i ogarniającej wszystkie banki teletransmisji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.