Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Jak opracować streszczenie menedżerskie w arkuszu planistycznym

Opracowanie streszczenia menedżerskiego w arkuszu planistycznym zamieszczonym na CD-ROM-ie dołączonym do tej książki jest zadaniem stosunkowo łatwym. Na końcowym etapie opracowywania planu marketingowego nie podajemy już nowych informacji, lecz przenosimy je z innych części arkusza albo też korzystamy ze zgromadzonych danych wewnętrznych lub zewnętrznych.

W pierwszym fragmencie arkusza planistycznego w streszczeniu menedżerskim wpisujemy podstawowe informacje o naszym planie. Przedstawiono je na ilustracji 9.1.

Jak już wcześniej wspomniano, liczby w pierwszym wierszu tabeli w momencie opracowywania przez nas streszczenia menedżerskiego będą odpowiadały naszemu okresowi planistycznemu (na przykład 2005, 2006, 2007 i 2008). Aby uzupełnić dane w pozostałych wierszach, powinniśmy przejrzeć strony internetowe ministerstw oraz niektórych banków (na przykład BRE Banku) i po znalezieniu potrzebnych informacji wprowadzić je do arkusza planistycznego.

Po wpisaniu danych makroekonomicznych automatycznie uzupełni się tabela prognozy sprzedaży i pojawi się wykres ilustrujący jej dynamikę. Kolejnym zadaniem będzie uzupełnienie informacji dotyczących prognozy zysków, tak jak to przedstawiono w tabeli 9.2.

Informacje o horyzoncie czasowym planu zostaną zaktualizowane w momencie jego opracowywania. Gdy już uzupełnimy dane w drugim i trzecim wierszu, wtedy w wierszach od czwartego do ósmego pojawią się automatycznie przeliczone wartości.

Jak już wspomniano, informacje o rentowności sektora i o planowanym przez nas zysku brutto możemy znaleźć albo w raportach rynkowych, albo uzupełnić je podstawie list największych przedsiębiorstw w Polsce. Trudniejsze będzie prognozowanie tych wartości na kolejne lata – trzeba w tym celu przeanalizować trendy w poprzednim okresie. Z kolei dane o spodziewanym zysku brutto są przeważnie częścią planów finansowych sporządzanych przez większość firm – wystarczy zwrócić się do działu księgowości, finansów czy controllingu. Jeśli nasz plan marketingowy jest przygotowywany przed opracowywaniem planów finansowych (a tak często bywa), to odpowiednio wcześnie należy przesłać do działu finansów czy też controllingu informacje o profilu sprzedaży na następne lata, prosząc o opracowanie na tej podstawie prognozy finansowej.

Jak opracować streszczenie menedżerskie w arkuszu planistycznym cz. II

W drugiej części arkusza planistycznego w streszczeniu menedżerskim zamieszczamy informacje, które już wcześniej zostały przez nas przygotowywane. Niestety, arkusz kalkulacyjny może przekopiowywać tvlko dane liczbowe. Informacje tekstowe musimy przenieść samodzielnie, metodą kopiowania i wklejania. Cele marketingowe przenosimy z drugiej kolumny tabeli celów marketingowych w części poświęconej celom i strategii. Z niej również pochodzą poszczególne ćwiartki macierzy Ansoffa, które w opracowywanym przez nas arkuszu zostały nazwane wybranymi celami marketingowymi. Po wprowadzeniu tych danych przechodzimy do zakładki dotyczącej wdrażania i kontroli planów – do części poświęconej kluczowym projektom przenosimy informacje zawarte w czwartej kolumnie planu wdrożeniowego (czyli cele taktyczne).

Po wykonaniu tej operacji pozostaje nam sprawdzenie, czy wszystkie dane w planie marketingowe są uzupełnione, czy całość jest spójna i uporządkowana. Jeśli tak, to plan nadaje się do przekazania zainteresowanym osobom w firmie i poza nią (gdy stanowi element większego biznesplanu).

Podobnie jak nie ma recepty na napisanie dobrego planu marketingowego, tak nie można podać prostego przepisu na opracowanie dobrego streszczenia kierowniczego. Podstawową zasadą jest unikanie błędów. W tym podrozdziale przedstawimy te z nich, które są najczęściej popełniane podczas przygotowywania streszczenia menedżerskiego. Jednym z takich błędów jest przekonanie autorów planów, że jeśli będą one dobre, to sprzedadzą się same. Z naszych doświadczeń wynika, że zdarza się to jednak dość rzadko. Dlatego warto przygotować streszczenie menedżerskie równie dobre, jak wcześniej opracowany przez nas plan marketingowy. Może ono zadecydować – o czym już wspominaliśmy – o wzbudzeniu zainteresowania czytelnika.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.