Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?
Postarajmy się zmienić sposób myślenia o tremie, wtedy łatwiej się z nią uporamy. Reframing to sposób zmiany spojrzenia na daną sytuację i przedefiniowania uczuć. Wyobraźmy sobie sportowca przed ważnym meczem. Wielu sportowców twierdzi, że w takiej sytuacji bardzo się denerwuje - jest to ta sama…
Czytaj więcej...

Co poświęcają konsumenci

Tym, co jest wspólne dla określania charakteru efektu organizacji niedochodowych, jest sprzedaż pewnej idei. Ideą tą jest doprowadzenie do transakcji wymiennej między organizacją a jej konsumentami. Konsumenci są „proszeni” o poświęcenie…

Metoda Dana Poyntera

Dan Poynter, autor podręcznika The Self-Publishing Manuał, jest pionierem samodzielnego publikowania książek i żywą legendą w branży. To on nadał jej obecny kształt. Pomógł zmienić bieg kariery wielu twórców, którzy osiągnęli sukces…

Głos prezentera i mowa ciała

Po ostatecznym przygotowaniu treści prezentacji możemy zająć się nadaniem jej odpowiedniej formy. Kluczowymi czynnikami będą w tym wypadku glos prezentera i jego mowa ciała. Pamiętajmy, że publiczność lepiej zapamiętuje mówcę niż podawane…

Planowanie kadr – dalszy opis

Formułowanie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności w stosunku do organizacyjnych stanowisk pracy służy przede wszystkim spełnianiu misji i osiąganiu celów organizacji, w mniejszym zaś stopniu ścisłemu podziałowi kompetencji. Z tego…

Koncepcje marketingu cz. II

W procesie poszukiwania i wyboru wariantowych koncepcji marketingu-mix należy uwzględniać:- wszystkie instrumenty i działania, które mogą być wykorzystane przy kształtowaniu struktury marketingu

Jak wygląda segmentacja ryku w biznesie

Jednym z podstawowych elementów zmian zewnętrznych warunków działania przedsiębiorstwa jest różnicowanie się sytuacji materialnej społeczeństwa. Różnicowanie owo sprawia, że postępowanie konsumentów na rynku staje się coraz bardziej…

Broker ubezpieczeniowy

Działalność brokerska polega na zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia w imieniu ubezpieczającego lub na pośredniczeniu przy zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego. Innymi słowy - brokerem ubezpieczeniowym jest…