Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?
Formułowanie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności w stosunku do organizacyjnych stanowisk pracy służy przede wszystkim spełnianiu misji i osiąganiu celów organizacji, w mniejszym zaś stopniu ścisłemu podziałowi kompetencji. Z tego punktu widzenia dla sukcesu ekonomicznego banku ważne jest, aby…
Czytaj więcej...

Koncepcje marketingu cz. II

W procesie poszukiwania i wyboru wariantowych koncepcji marketingu-mix należy uwzględniać:- wszystkie instrumenty i działania, które mogą być wykorzystane przy kształtowaniu struktury marketingu

Jak wygląda segmentacja ryku w biznesie

Jednym z podstawowych elementów zmian zewnętrznych warunków działania przedsiębiorstwa jest różnicowanie się sytuacji materialnej społeczeństwa. Różnicowanie owo sprawia, że postępowanie konsumentów na rynku staje się coraz bardziej…

Broker ubezpieczeniowy

Działalność brokerska polega na zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia w imieniu ubezpieczającego lub na pośredniczeniu przy zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego. Innymi słowy - brokerem ubezpieczeniowym jest…

Marketing a aktywizacja sprzedaży cz. II

Zmiany zachodzące na rynku wpływają na wzrost znaczenia informacyjnej funkcji instrumentów aktywizacji sprzeda-456ży. W warunkach mało rozwiniętego oraz mało zróżnicowanego rynku funkcje informacyjne może spełniać w szerokim zakresie sam…

Nowoczesne usługi banków

Nowoczesne usługi banków mogą się rozwijać dzięki współpracy instytucji finansowych oraz instytucji współdziałających. Szerzej rozumiane innowacje finansowe znajdują zastosowanie nie tylko w bankach, ale także w różnych instytucjach…

Tworzenie spółek

Przyszły franchisobiorca, stając się elementem sieci franchisingowej, może zebrać środki od kilku osób lub podmiotow i wybrać formę prawną spółki. Teoretycznie można wybrać spośród różnych form: spółka cywilna, spółka jawna, spółka z…

Towarzystwa ubezpieczeniowe

Na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, która stanowi fundament dla wszelkich innych aktów prawnych, działalność ubezpieczeniowa stanowi działalność gospodarczą, prowadzoną przez zakłady ubezpieczeń, której istotą…