Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?
Nierzadko jednym z pierwszych klientów Twojej firmy bedzie Twój poprzedni pracodawca. Jeśli odejdziesz z pracy w przyjaznych stosunkach, będziesz mógt sprzedawać swoje ustugi jako wolny strzelec firmie, dla której pracowałeś. Jest to kuszące, jako że znasz branże i zyskujesz pierwszego klienta.…
Czytaj więcej...

Historia Harmona Killebrew

Jestem wielkim fanem baseballu. Ryk tłumu, zapach hotdogów i popcornu połączone z podnieceniem, jakie towarzyszy zetknięciu się z najwspanialszymi sportowcami świata, to niezwykłe przeżycie. Uwielbiam stać na widowni podczas przerwy w…

Teletransmisja w operacjach zagranicznych

Szczególnego znaczenia nabiera teletransmisja w rozliczeniach zagranicznych i przepływie innych informacji między bankami krajowymi a zagranicznymi. O konkurencyjności krajowych banków dewizowych świadczy między innymi szybkość w…

Teoria dwuczynnikowa F. Flerzberga

Opinie o metodyce badań i miarodajności wyników są zróżnicowane. R.W. Griffin pisze, że "(...) obecnie teoria Herzberga nie cieszy się zbyt wielkim szacunkiem wśród badaczy przedmiotu. Wywarła ona jednak poważny wpływ na menedżerów i…

Opracowanie programu badań marketingowych

Do identyfikacji problemu należy również wykorzystywać, jeżeli jest to możliwe, wyniki badań nad innymi problemami o podobnym charakterze. W tym celu niezbędne się staje przeanalizowanie wszystkich dostępnych źródeł informacji.

Prognozowanie potrzeb kadrowych

Istnieje wiele czynników wpływających na wielkość potrzeb kadrowych organizacji. Ogół tych czynników można podzielić na dwie grupy, tj. czynniki zewnętrzne i wewnętrzne.

ORBIS

W minionym okresie Orbis był praktycznie monopolistą w dziedzinie usług turystycznych. Najłatwiej było wtedy wyjechać za granicę, zlecając biuru podróży załatwienie paszportu i wizy. W latach osiemdńesiątych co najmniej kilkaset firm…