Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?
Zawsze pytaj osobę dzwoniącą o to, w jaki sposób zdobyła Twój numer. Musisz wiedzieć, co spowodowało, iż zadzwoniła. Czy przyczyną była przeprowadzona przez Ciebie prezentacja? A może ogłoszenie w gazecie lub Twoje oświadczenie prasowe? Dowiedz się, który z filarów marketingu zadziałał w danym…
Czytaj więcej...

Co dopuszcza nowe prawo bankowe

Banki dokonują księgowań na podstawie bankowych dokumentów rozliczeniowych. Do najważniejszych dokumentów używanych obecnie w operacjach bankowych należą czeki gotówkowe, czeki rozrachunkowe, polecenia przelewu, noty memoriałowe, zbiorcze…

POPYT NA PIENIĄDZ CZ. II

Przytoczone równanie wymienne I. Fishera było uzupełniane przez inne szkoły ekonomiczne, między innymi przez A. Marshala i J. M. Keynesa. Transakcyjnemu motywowi określającemu popyt na pieniądz przeciwstawiono dochodową koncepcję popytu na…

Istotny element w działalności gospodarczej

Wskaźnik KT jest określany jako „gwarancja zakładu ubezpieczeń” dla ubezpieczającego lub ubezpieczonego, że jego prawo do ubezpieczenia zostanie urzeczywistnione. Wskaźnik ten określa, w jakim procencie roszczenia zgłaszane w ramach umów…

Rachunek przepływów gotówkowych

Poszczególne pozycje rachunku wyników wymagają szczegółowego wyjaśnienia odpowiedzi na pytanie skąd się wzięła dana wielkość, w jaki sposób została obliczona i jakie są jej elementy składowe. Na przykład transport jest efektem założenia…

Motywacje słuchaczy

Postarajmy się sprawdzić, w jakim celu słuchacze pojawili się na prezentacji. Od powodu, dla którego przyszli wysłuchać, co mamy do powiedzenia, zależy poziom ich zaangażowania. Czy widzowie pojawili się z własnej woli, czy może ktoś ich…

Twój biznesplan

„Cechą, której brakuje większości firm jest świadomość, ich właściciele nie zdają sobie sprawy, co dokładnie robią i dokąd zmierzają. Gdyby byli świadomi swoich celów, odnieśliby znacznie więcej sukcesów ".

Przepływ gotówki – pozytywny i negatywny

Kiedy pracowałem na przyjęciach urodzinowych, odkryłem, iż jedną z wad zamiany hobby w zawód jest fakt, iż łatwo zapomnieć, że to biznes i inwestuje się każdy grosz z powrotem w hobby. Trudno cokolwiek zarobić, bo ludzie często…