Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?
Inna jest sytuacja, kiedy kupiona zostanie oferta nieznanej lub mało znanej firmy. Wówczas korzyści należy upatrywać w unikalności proponowanych usług lub produktów, specyficznej organizaqi przedsiębiorstwa.
Czytaj więcej...

Handel hurtowy

Wykorzystywanie pośrednictwa hurtu w procesie dystrybucji towarów oznacza, że mamy do czynienia z istnieniem hurtu instytucjonalny instytucjonalnego, wykonującego dwustronne pośredniczące operacje hurtowe: hurtowy zakup i hurtową sprzedaż.…

ISTOTA PŁACY CZ. II

W Instrukcji o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu stwierdza się, że "praca, której nie można traktować jak zwyczajny towar, powinna umożliwiać pracownikowi i jego rodzinie uzyskanie dostępu do poziomu życia prawdziwie ludzkiego w…

Małe czy wielkie litery w prezentacji cz. II

Użytkownicy komputerów mają do dyspozycji ogromny wybór klipartów. Większość programów do tworzenia prezentacji wyposażono w bazę klipartów. Obrazy te można również kupić. Otrzymuje się je na płycie CD wraz z wydrukiem i listą plików.…

DNA klienta – nowa koncepcja

Przytoczony przykład pokazuje, że my, jako menedżerowie, powinniśmy przywiązywać większą wagę do operacji marketingowych i do zapewnienia spójności instrumentów marketingu mix. Należy jednak zaznaczyć, że zalew informacji, produktów i cen…

Reklama

Reklama może przynieść oczekiwane skutki, jeśli odpowiednio się do niej zabierzesz. Reklama jest czasem porównywana do studni bez dna. Wielu ludzi uważa, że nie ma ona sensu, że jest tylko stratą pieniędzy. Ależ oczywiście, że ma sens.…

Twój biznesplan – dalszy opis

Po zwolnieniu własnego szefa wybór odpowiedniego dyrektora banku jest kwestią szczególnie istotną, jeśli nowe przedsięwzięcie ma odnieść sukces. Mój był okropny i prawdopodobnie gdybym nie zmienił banku, nie pisałbym dziś tych słów. Oto…

ROZWÓJ RYNKU

Wzrost lojalności nabywców dzięki wprowadzeniu programu lojalnościowe- go dla stałych klientów Rozwój sprzedaży w nowo utworzonych sklepach w centrach handlowych (promocje, rozwój relacji)