Pilotaż i jego funkcje

Pilotaż to próbne uruchomienie działalności organizowane przez franchisodawcę w celu sprawdzenia koncepcji i organizacji oferty franchisingowej na rynku. Franchisodawca powinien założyć swoje przedsiębiorstwa oparte dokładnie na tych samych zasadach co proponowane franchisobiorcom. Jednostki takie powinny funkcjonować co najmniej rok do momentu, kiedy franchising danej działalności będzie proponowany do sprzedaży. Możliwe będzie wówczas zaobserwowanie sezonowości zjawisk sprzedaży oraz zmian zachodzących na rynku. Aby wyeliminować specyfikę otoczenia i warunków w danym punkcie, należałoby uruchomić działalność w kilku punktach o zróżnicowanych uwarunkowaniach. Pozwoli to również na uwzględnienie w ofercie specyfiki otoczenia. Zmiany wynikające z testowania oferty powinny być wprowadzone przed sprzedażą pakietu pierwszemu franchisobiorcy. Nie w każdym przypadku jest ono możliwe. Jeżeli z różnych względów przeprowadzenie pilotażu jest niemożliwe, to franchisodawca powinien zagwarantować biorcy zwrot kapitału w przypadku bankructwa. Jeżeli nie jest w stanie tego zrobić, tzn., że rynek nie jest dostatecznie opanowany i nie należy tworzyć sieci franchisobio- rców. Gwarancja franchisodawcy daje również pewność partnerom franchisobiorcy, inną staje się jego pozycja w negocjacjach. Pilotaż pełni wiele funkcji:

Czytaj dalej Pilotaż i jego funkcje

Współczesne ujęcie i struktura funkcji personalnej

Funkcja personalna, podobnie jak inne funkcje przedsiębiorstwa, przeszła długą ewolucję (por. np. [72, p. 1.1]). W procesie tym najogólniej można wyróżnić trzy fazy: operacyjną, taktyczną i strategiczną. Pierwsza z nich charakteryzuje się koncentracją uwagi na bieżących, rutynowych czy operacyjnych zagadnieniach, związanych z ewidencjonowaniem i załatwianiem spraw pracowniczych. W fazie drugiej, oprócz czynności operacyjnych, wyraziściej pojawiają się czynności obej- mujące staranniejsze planowanie, powstawanie komórek personalnych (instytucjonalizacja funkcji) oraz specjalizację osób z tych komórek i wspomaganie kierowników liniowych (doradztwo). Etap trzeci, charakterystyczny dla wielu współczesnych organizacji (w tym banków) w krajach rozwiniętych, znamionuje podejmowanie działań personalnych i przypisywanie im skutków strategicznych. Pada tu więc akcent na długofalowe planowanie kadr, strategię personalną itp. Sam podmiot funkcji personalnej (pracownicy) jest traktowany jako podstawowy kapitał organizacji – kapitał ludzki. Podejście to, nawiązujące do modelu „zasobów ludzkich”, znalazło wyraz w nazwie „strategiczne zarządzanie kadrami” (Strategie Humań Resources Management). W szczególności podejście strategiczne wyraża się, poza wspomnianym już traktowaniem pracowników jako najważniejszego zasobu organizacji, w uwzględnieniu:

Czytaj dalej Współczesne ujęcie i struktura funkcji personalnej

Strategia STP dla firmy Car Air Cond

Opracowanie strategii STP w Car Air Cond było zadaniem dość złożonym. Wynikało to między innymi z tego, że chociaż firma działa na rynku B2B, to jednak pewne aspekty jej działalności (sprzedaż klimatyzatorów do samochodów używanych) dotyczą rynku B2C. Analiza segmentów rynku powinna zatem obejmować zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

Czytaj dalej Strategia STP dla firmy Car Air Cond

Prezentacja improwizowana – wady i zalety

Zdarza się czasem, że szef 10 minut przed spotkaniem prosi nas, byśmy omówili projekt, nad którym pracujemy. Występując przed publicznością, nie możemy mówić, co ślina na język przyniesie, ale też nie mamy czasu, by zapisać tekst całego wystąpienia. W takiej sytuacji prezentację musimy naprędce zaimprowizować. Terminem „prezentacja improwizowana” określa się też wystąpienia, w czasie których prelegent, korzystając z wcześniej przygotowanych notatek zawierających najważniejsze myśli, pomysły i uzasadniające je fakty, mówi tekst prezentacji własnymi słowami.

Czytaj dalej Prezentacja improwizowana – wady i zalety

Pozostałe wskaźniki ekonomiczno-ubezpieczeniowe

W analizie statystycznej działalności ubezpieczeniowej dla uzyskania dokładniejszego obrazu rozwoju i znaczenia sektora ubezpieczeń w gospodarce narodowej oraz dla uatrakcyjnienia i zwiększenia czytelności porównań międzynarodowych statystyka ubezpieczeniowa wprowadza wiele wskaźników ekonomiczno-ubezpieczeniowych charakteryzujących ten sektor. Są to statystyczne wskaźniki natężenia, których podstawowym zadaniem jest wartościowe ujęcie takich kategorii, jak: gęstość, powszechność, pełność i efektywność ubezpieczeń oraz realność ochrony ubezpieczeniowej. Można powiedzieć, że zadanie to jest ambitne i należy z całym szacunkiem stwierdzić, że wskaźniki, które zaprezentujemy, spełniają to zadanie. Podstawową cechą tych wskaźników jest to, że są stosowane rzadziej do całego sektora ubezpieczeniowego, zaś częściej do pewnych grup ubezpieczeń, a nawet mogą być stosowane do oceny poszczególnych firm. Wadą niektórych z tych wskaźników, w przeciwieństwie do wskaźników prezentowanych powyżej, jest to, że niektóre z nich nie są jednoznacznie zdefiniowane, tzn. pojawiają się ich różne warianty, w których przy wyznaczaniu wartości wskaźników korzystamy z różnych wielkości wyjściowych. Nie są to jednak różnice merytoryczne, o czym za chwilę się przekonamy.

Czytaj dalej Pozostałe wskaźniki ekonomiczno-ubezpieczeniowe

ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zrezygnuj z dotychczasowego sposobu myślenia. Musisz reagować pozytywnie na myśl o tym, że sam będziesz swoim szefem. Twoja perspektywa całkowicie sie zmieni – musisz wyjść poza własną strefę bezpieczeństwa. Strefy bezpieczeństwa niektórych ludzi są wyjątkowo ciasne i takie osoby nie mogą się poza nie wydostać. Nie rozmawiają z obcymi, nie jedzą w restauracjach, których nie znają, nie jeżdżą na wakacje w miejsca, których dotąd nie odwiedzili (jak to możliwe, że w ogóle byli gdzieś na wakacjach?). Nigdy nie robią czegoś niestereotypowego, a cóż może być bardziej niestereotypowego niż prowadzenie własnej działalności gospodarczej?

Czytaj dalej ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wystąpienia publiczne

Ta metoda marketingowa nie tylko nic Cię nie kosztuje, a może nawet przynieść Ci dochody. Niemal w każdym mieście istnieje kilka organizacji członkowskich, zapraszających różnego rodzaju mówców do wykonania prezentacji na swoich comiesięcznych zebraniach. Niektóre z nich to organizacje charytatywne, inne mają określoną orientację biznesową lub zawodową. Oferują Ci publiczność, więc urzeknij ją swoją historią na temat tego, jak zwolniłeś swojego szefa. Opowiedz im, jak rozczarowałeś się pracą pod czyjeś dyktando i otworzyłeś własną firmę. Jeśli nie przywykłeś do wystąpień publicznych, proponuję, abyś przygotował krótką prezentację, po której słuchacze będą zadawać Ci pytania.

Czytaj dalej Wystąpienia publiczne

Wielkość, forma i język streszczenia menedżerskiego

Opracowując streszczenie kierownicze, powinniśmy zwrócić uwagę na jego wielkość oraz formę i język. Pamiętajmy o tym, że każdy czytający ma ograniczoną ilość czasu i nie dla każdego wszystko jest tak samo ważne. Musimy wziąć pod uwagę to, że streszczenie nie może być kopią planu marketingowego, stąd też trzeba dokonać selekcji materiału. Ogromną rolę odgrywają także forma i język. Przygotowując polskich menedżerów marketingu do egzaminów The Chartered Institute of Marketing w Londynie, często zalecamy, aby udzielane przez nich odpowiedzi nie zajmowały więcej niż 70% strony. Pozostałe 30% musi pozostać puste. Dzięki temu cały tekst staje się przejrzysty i czytelny. W streszczeniach menedżerskich należy – tam, gdzie to możliwe – stosować jak najwięcej wyliczeń, punktorów czy nawet grafów. Oczywiście we wszystkim trzeba zachować umiar, jednak takie elementy zwiększają komunikatywność przekazu.

Czytaj dalej Wielkość, forma i język streszczenia menedżerskiego

POLSKIE BANKI NA EURORYNKU CZ. II

Eurodolarysą wkładami denominowanymi w dolarach amerykańskich, ale lokowanymi w bankach poza obszarem Stanów Zjednoczonych. Eurodolar nie jest nową walutą, lecz dolarem amerykańskim ulokowanym lub pożyczonym w banku z siedzibą poza Stanami Zjednoczonymi. Nie ma więc różnic w kursie zwykłego dolara i eurodolara. Natomiast oprocentowanie wkładów dolarowych i wkładów eurodolarowych może się różnić, będąc jedną z przyczyn przepływów tej waluty. Nazwa eurodolary powstała wówczas, gdy dolary amerykańskie lokowano przede wszystkim w krajach europejskich. Tradycyjna nazwa przetrwała i odnosi się obecnie także do krajów pozaeuropejskich. Podobnie określenie „rynek euro- walutowy” używane jest dla operacji w krajach pozaeuropejskich.

Czytaj dalej POLSKIE BANKI NA EURORYNKU CZ. II

Pożegnanie z Afryką

Podobnie jak wielu Polaków, w J 990 roku Zofia i Krzysztof Drohomireccy poczuli szansę odmiany swego życia. Otworzyli małą huńownię artykułów spożywczych. Już po roku stwierdzili, że firma może mieć kłopoty z rozwojem. Szukali zatem innego pomysłu: oryginalnego, wyjątkowego. Młodzi przedsiębiorcy bardzo lubili kawę. Podczas dłuższego pobytu na Węgrzech, a także wizyt w innych krajach z zazdrością obserwowali tamtejsze kafejki i delektowali się przygotowaną w nich świetną kawą. Tymczasem w Polsce W praktyce polskiej gospodarki funkcjonuje niewiele firm typu venture capital. Te, które rozpoczęły działalność, mają różne doświadczenia. Można wyliczyć kilka z nich:

Czytaj dalej Pożegnanie z Afryką