Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

KRYTERIA EFEKTYWNOŚCIOWE CZ. II

Z uwagi na powyższe ograniczenia, w praktyce termin "kryteria efektywnościowe" jest przenoszony również na kryteria wydajnościowe i z nimi utożsamiany. W gospodarce rynkowej kryteria efektywnościowe są najważniejszymi dla oceny…

Gwarancja bankowa zapłaty cła

Szczególnym rodzajem gwarancji, nabierającej praktycznego znaczenia wobec wzrastających obrotów zagranicznych, jest gwarancja zapłaty cła. Przepisy celne dopuszczają przyjęcie przez urząd celny gwarancji bankowej na zabezpieczenie zapłaty…

PRZEDSIĘBIORSTWO WOBEC BEZROBOCIA

Z powyższego widać, że ludzie pozostający bez zatrudnienia, którzy z różnych powodów zaprzestali poszukiwania pracy, nie są uważani za bezrobotnych sensu stricte. Ludzi tych określa się w żargonie zawodowym mianem "zniechęconych…

Standaryzacja produktów

Doświadczenia praktyki gospodarczej wskazują, że nie wszystkie produkty nadają się w równym stopniu do standaryzacji. Można stwierdzić, że łatwiej jest ujednolicać dobra zaopatrzeniowe niż konsumpcyjne7. Wśród dóbr konsumpcyjnych wyróżnia…

Pilotaż i jego funkcje

Pilotaż to próbne uruchomienie działalności organizowane przez franchisodawcę w celu sprawdzenia koncepcji i organizacji oferty franchisingowej na rynku. Franchisodawca powinien założyć swoje przedsiębiorstwa oparte dokładnie na tych…