Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?
W wielu przypadkach dobór indywidualnych kryteriów efektywnościowych jest trudny wymaga zastanowienia, niekiedy konsultacji. Warto się jednak o to pokusić. Umiejętny dobór kryteriów efektywnościowych jest zasadniczym warunkiem zarówno efektywności pracy danego odcinka i całej organizacji, jak i…
Czytaj więcej...

Przetargi dla sprzedaży bonów skarbowych

Stawki WIBOR i WIBID wyliczane są także dla 1 tygodnia, 2 tygodni, 1 miesiąca, 2 miesięcy i 3 miesięcy. Przytoczone skróty nawiązują do praktyki angielskiej, gdzie Libor i Libid oznaczają ofertę londyńskiego rynku pieniężnego literę L…

POLECENIE PRZELEWU

Najwygodniejszą formą rozliczeń bezgotówkowych jest polecenie przelewu, które może być stosowane do regulowania różnych zobowiązań, bez względu na ich wysokość. Potwierdzenia banku o dokonaniu przelewu są wystarczającym dowodem…

Analiza konkurencji dla fundacji Nasze Miasto

Analiza graficznych profilów konkurencji, powstałych na podstawie danych z analizy konkurencji, wskazuje, że silne fundacje działające na terenie całego kraju, takie jak WOSP oraz Caritas, są poza zasięgiem działań konkurencyjnych fundacji…

Jak się zaprezentować producentom radiowym

Zacznij regularnie słuchać radiowych audycji talk show. Obserwuj, co sprawia, że ich goście wypadają dobrze albo źle. Zauważ, w którym momencie masz ochotę zmienić stację. Kiedy zacząłeś się mentalnie wyłączać? Czy głos gościa był zbyt…

KRYTERIA EFEKTYWNOŚCIOWE CZ. II

Z uwagi na powyższe ograniczenia, w praktyce termin "kryteria efektywnościowe" jest przenoszony również na kryteria wydajnościowe i z nimi utożsamiany. W gospodarce rynkowej kryteria efektywnościowe są najważniejszymi dla oceny…

Gwarancja bankowa zapłaty cła

Szczególnym rodzajem gwarancji, nabierającej praktycznego znaczenia wobec wzrastających obrotów zagranicznych, jest gwarancja zapłaty cła. Przepisy celne dopuszczają przyjęcie przez urząd celny gwarancji bankowej na zabezpieczenie zapłaty…

PRZEDSIĘBIORSTWO WOBEC BEZROBOCIA

Z powyższego widać, że ludzie pozostający bez zatrudnienia, którzy z różnych powodów zaprzestali poszukiwania pracy, nie są uważani za bezrobotnych sensu stricte. Ludzi tych określa się w żargonie zawodowym mianem "zniechęconych…