Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Pilotaż i jego funkcje

Pilotaż to próbne uruchomienie działalności organizowane przez franchisodawcę w celu sprawdzenia koncepcji i organizacji oferty franchisingowej na rynku. Franchisodawca powinien założyć swoje przedsiębiorstwa oparte dokładnie na tych samych zasadach co proponowane franchisobiorcom. Jednostki takie powinny funkcjonować co najmniej rok do momentu, kiedy franchising danej działalności będzie proponowany do sprzedaży. Możliwe będzie wówczas zaobserwowanie sezonowości zjawisk sprzedaży oraz zmian zachodzących na rynku. Aby wyeliminować specyfikę otoczenia i warunków w danym punkcie, należałoby uruchomić działalność w kilku punktach o zróżnicowanych uwarunkowaniach. Pozwoli to również na uwzględnienie w ofercie specyfiki otoczenia. Zmiany wynikające z testowania oferty powinny być wprowadzone przed sprzedażą pakietu pierwszemu franchisobiorcy. Nie w każdym przypadku jest ono możliwe. Jeżeli z różnych względów przeprowadzenie pilotażu jest niemożliwe, to franchisodawca powinien zagwarantować biorcy zwrot kapitału w przypadku bankructwa. Jeżeli nie jest w stanie tego zrobić, tzn., że rynek nie jest dostatecznie opanowany i nie należy tworzyć sieci franchisobio- rców. Gwarancja franchisodawcy daje również pewność partnerom franchisobiorcy, inną staje się jego pozycja w negocjacjach. Pilotaż pełni wiele funkcji:

– sprawdza koncepcje w praktyce

– weryfikuje założenia dotyczące: marketingu i metod merketingowych, relacji franchisobiorca-franchisodawca, systemu podatkowego, personelu, jego kwalifikacji i płac, bezpieczeństwa pracy i innych aspektów wynikających ze specyfiki każdego przedsięwzięcia

– wzbogaca o doświadczenia dotyczące rozmieszczenia punktów sprzedaży, określenia optymalnych godzin pracy, organizacji dnia pracy

– daje możliwość określenia najlepszej kombinacji wyposażenia, wystroju, itp.

– z punktu widzenia operacyjnego daje możliwość określenia potrzeb informacyjnych dla rachunkowości, zarządzania itp.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.