Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Pozostałe wskaźniki ekonomiczno-ubezpieczeniowe

W analizie statystycznej działalności ubezpieczeniowej dla uzyskania dokładniejszego obrazu rozwoju i znaczenia sektora ubezpieczeń w gospodarce narodowej oraz dla uatrakcyjnienia i zwiększenia czytelności porównań międzynarodowych statystyka ubezpieczeniowa wprowadza wiele wskaźników ekonomiczno-ubezpieczeniowych charakteryzujących ten sektor. Są to statystyczne wskaźniki natężenia, których podstawowym zadaniem jest wartościowe ujęcie takich kategorii, jak: gęstość, powszechność, pełność i efektywność ubezpieczeń oraz realność ochrony ubezpieczeniowej. Można powiedzieć, że zadanie to jest ambitne i należy z całym szacunkiem stwierdzić, że wskaźniki, które zaprezentujemy, spełniają to zadanie. Podstawową cechą tych wskaźników jest to, że są stosowane rzadziej do całego sektora ubezpieczeniowego, zaś częściej do pewnych grup ubezpieczeń, a nawet mogą być stosowane do oceny poszczególnych firm. Wadą niektórych z tych wskaźników, w przeciwieństwie do wskaźników prezentowanych powyżej, jest to, że niektóre z nich nie są jednoznacznie zdefiniowane, tzn. pojawiają się ich różne warianty, w których przy wyznaczaniu wartości wskaźników korzystamy z różnych wielkości wyjściowych. Nie są to jednak różnice merytoryczne, o czym za chwilę się przekonamy.

Kategoria gęstości ubezpieczeń należy do jednych z najbardziej popularnych w porównaniach międzynarodowych, a jednocześnie odgrywa wielką rolę jako informacja o rynku ubezpieczeń. Należy ją tłumaczyć jako „ubezpieczenia” przypadające na jedno gospodarstwo domowe w danym kraju. Świadomie użyliśmy określenia „ubezpieczenia”, gdyż przy pomiarze gęstości ubezpieczeń, a zarazem przy konstrukcji odpowiedniego wskaźnika, możemy spotkać dwie wielkości obrazujące „ubezpieczenia”. Pierwsza z tych wielkości to łączna suma składek ubezpieczeniowych S, druga to łączna liczba ubezpieczeń mierzona liczbą polis – L. Tak więc wskaźnik gęstości ubezpieczeń g może być obliczany jako

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.