Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Problem organizacji zorientowanych na jakość i wydajność

Porównywanie wyników formowania i motywowania kadr z normami kadrowymi należy przeprowadzać tak często, jak jest to niezbędne. W przypadku norm średnio- i długookresowych może to być okres roczny. W innych przypadkach porównywanie powinno być dokonywane częściej. Na przykład w dużych organizacjach podstawą podejmowania częstych decyzji kadrowych są wyniki porównywania profilów wymagań kwalifikacyjnych stanowiska pracy z profilami możliwości kwalifikacyjnych pracownika.

Kluczowym problemem organizacji zorientowanych na jakość i wydajność pracy jest stworzenie harmonii między wymaganiami pracy na stanowisku a rzeczywistymi możliwościami kwalifikacyjnymi pracownika obejmującego to stanowisko. Jeżeli stawia się pracownikowi zbyt niskie lub zbyt wysokie wymagania, to trzeba liczyć się również z negatywnymi skutkami w sferze jakości i wydajności jego pracy. Z tego powodu tak istotnego znaczenia nabierają wyniki porównywania omawianych profilów. W przypadku identyfikacji odchyleń przekraczających granice dopuszczalnych tolerancji, zadaniem podmiotów zarządzania kadrami jest bądź ich zlikwidowanie, bądź zminimalizowanie. Zachodzi zatem potrzeba podjęcia odpowiednich decyzji kadrowych i działań korygujących.

Trzeci, ostatni etap – podjęcie działań korygujących przebieg procesu zarządzania kadrami – obejmuje czynności analityczne, diagnostyczne oraz korygujące. Podmioty zarządzające kadrami analizują i oceniają nadmierne odchylenia zidentyfikowanych w poprzednim etapie kontroli funkcji personalnych i na tej podstawie podejmują stosowne działania korygujące.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.