Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Produkt (sytuacja zakupu) jako punkt wyjścia segmentacji

Kryteria segmentacji rynku odnoszące się do produktu (sytuacji zakupu) można podzielić na trzy grupy:

– 1) kryteria związane z wzorcami konsumpcji

– 2) kryteria dotyczące warunków zakupu

– 3) kryteria uwypuklające oferowane przez produkt korzyści.

Kryteria związane z wzorcami konsumpcji obejmują m.in. częstotliwość (a także intensywność) używania produktu, fakt posiadania innych produktów, lojalność konsumentów wobec marki produktu. Każdy z tych czynników określa pewien wzorzec konsumpcji. Stanowią one dobrą podstawę segmentacji rynku, zwłaszcza wtedy, gdy przedsiębiorstwo chce opracować skuteczny program oddziaływania na różne grupy konsumentów, np. na użytkowników (pragnąc, aby nie zmieniali swego zachowania) i na tych, którzy produktu nie używają (pragnąc z kolei, aby swoje zachowanie zmienili).

Wśród wskazanej grupy kryteriów szczególne miejsce przypada kryterium częstotliwości używania produktu. Jest rzeczą w pełni zrozumiałą, że firma koncentruje swoją uwagę na tej grupie nabywców, która, nawet nie będąc grupą najliczniejszą, realizuje znaczną część sprzedaży danego produktu. Fakt ten jest w literaturze dotyczącej segmentacji rynku opisywany w sposób plastyczny jako reguła 20/80 (20% nabywców danego produktu realizuje 80% jego sprzedaży).

Kryteria dotyczące warunków zakupu to przede wszystkim: rodzaj preferowanego przez konsumentów sklepu, czas zakupu, wielkość jednorazowej partii zakupu, częstotliwość zakupu, jego charakter (zakup impulsywny, zakup okazyjny) itp. Segmentacja rynku wykorzystująca wskazane kryteria bazuje na zbliżonych sposobach reakcji poszczególnych grup konsumentów wobec różnych warunków zakupu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.