Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Rachunek przepływów gotówkowych

Poszczególne pozycje rachunku wyników wymagają szczegółowego wyjaśnienia odpowiedzi na pytanie skąd się wzięła dana wielkość, w jaki sposób została obliczona i jakie są jej elementy składowe. Na przykład transport jest efektem założenia pewnej liczby przejechanych kilometrów wynikającej z doświadczenia innych jednostek lub przyjęcia innych założeń (dojazd do punktów przyjmowania bielizny do pralni 3 razy w tygodniu po 35 km). Z przepisów wynika stawka za jeden przejechany kilometr. W efekcie otrzymujemy koszt transportu w miesiącu.

Rachunek przepływów gotówkowych (popularnie nazywany cash flow) ma szczególnie istotne znaczenie dla oceny podejmowanych przez przedsiębiorstwo działań rozwojowych lub dla oceny realności podejmowanego przedsięwzięcia. Rachunek przi pływów gotówkowych powinien wykazać, że przedsiębiorstwo jest zdolne do generowania gotówki. Przedsiębiorstwo w trakcie normalnej działalności, a szczególnie w rozruchu musi dysponować gotówką niezbędną do regulowania swoich zobowiązań. Rachunek wyników pokaże nam, czy przedsiębiorstwo osiąga zyski i w jakiej skali. Nie pokaże jednak zdolności do generowania gotówki. Przedsiębiorstwo może jakiś czas funkcjonować, nawet jeżeli nie osiąga zysków – korzysta z rezerw gotówki zgromadzonych wcześniej. Nie może jednak funkcjonować nie posiadając gotówki, nawet jeżeli teoretycznie osiąga zyski. Nie jest bowiem w stanie pokrywać swoich zobowiązań.

Celem rachunku przepływów gotówkowych jest oszacowanie JAKA ILOŚĆ GOTÓWKI JEST NIEZBĘDNA DLA PODJĘCIA NOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA LUB DLA NORMALNEGO FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.