Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Sposoby postępowania z zagranicznymi znakami pieniężnymi

Podobnie znaki pieniężne, otrzymane przez oddział okręgowy NBP z oddziału innego banku jako nadmiar gotówkowy, powinny być – przed ich wydaniem – szczegółowo przeliczone najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od daty ich otrzymania. Pełne worki z banknotami mogą nie podlegać otwarciu i przeliczeniu ich zawartości, jeżeli wydanie worków innemu bankowi nastąpi przed upływem 6 miesięcy od daty ich otrzymania w tych przypadkach na odwrocie przywieszki przytwierdzonej do worka powinna być zamieszczona odbitka stempla z nazwą oddziału i data przyjęcia worka. Banki organizują transporty znaków pieniężnych we własnym zakresie, ale obowiązują je zasady transportu i ochrony ustalone w odrębnych przepisach.

Sposoby postępowania z zagranicznymi znakami pieniężnymi są podobne. Waluty w postaci banknotów podlegają liczeniu sprawdzającemu i kontrolnemu. Są one pakowane w paczki po 100 sztuk jednego nominału i rozmiaru, a następnie łączone w wiązki lub półwiązki po 5 paczek. Na grzbietach opasek, które mogą być bez nadruku, umieszcza się odbitkę stempla i nazwę oddziału banku. Monety pakuje się w woreczki, które podlegają plombowaniu. Na przywieszce podaje się rodzaj i nominał waluty, wartość woreczka i zamieszcza się podpis osoby formującej ten woreczek.

Mimo rygorystycznych zasad liczenia i pakowania znaków pieniężnych mogą wystąpić niezgodności, nazywane różnicami kasowymi. W rozliczeniach między bankami różnice kasowe stwierdzone w znakach pieniężnych nie liczonych przy ich odbiorze podlegają rozliczeniu między bankami, jeżeli różnice stwierdzono protokolarnie i w terminie obowiązującym dla przeliczenia gotówki. Warunkiem rozliczenia jest sporządzenie protokołu stwierdzenia różnicy kasowej. Protokół sporządza się na niezadrukowanej części opaski paczki banknotów, opakowaniu monet lub w odrębnej formie pisemnej. Do protokołu powinny być dołączone elemen tu npahnwanid (!atńwki, w których stwierdzona została różnica kasowa, umożliwiające identyfikację oddziału banku odpowiedzialnego za jej powstanie. Przesłanie protokołu stwierdzenia różnicy kasowej do oddziału banku odpowiedzialnego za powstanie różnicy następuje niezwłocznie po jej stwierdzeniu i sporządzeniu protokołu.

Powyższe zasady regulują odpowiedzialność w rozliczeniach między różnymi bankami i oddziałami operacyjnymi tych samych banków. Natomiast sposób rozliczenia pracowników odpowiedzialnych za powstanie różnic kasowych, a także stopień ich odpowiedzialności określają regulaminy wewnętrzne poszczególnych banków.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.