Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Standaryzacja produktów

Doświadczenia praktyki gospodarczej wskazują, że nie wszystkie produkty nadają się w równym stopniu do standaryzacji. Można stwierdzić, że łatwiej jest ujednolicać dobra zaopatrzeniowe niż konsumpcyjne7. Wśród dóbr konsumpcyjnych wyróżnia się artykuły trwałe i nietrwałe, z których te pierwsze są podatniejsze na standaryzację. Trudniej jest sprzedawać globalnie artykuły nietrwałe (np. żywność), gdyż z reguły są one dość ściśle dostosowane do smaków, gustów i przyzwyczajeń nabywców na danym rynku lokalnym. Oczywiście można znaleźć wiele przykładów, choćby w samej żywności, które są potwierdzeniem, że standaryzacja takich produktów jest możliwa (np. masło, soki owocowe, lody).

Wielkim zwolennikiem standaryzacji produktów jest T. Levitt8. Twierdzi on, że przyszły sukces jakiegokolwiek przedsiębiorstwa będzie zależeć od jego zdolności do wykreowania globalnego produktu. Szybko rozwijająca się technologia, międzynarodowa komunikacja, transport, turystyka itp. spowodowały, że potrzeby ludzi na całym świecie upodobniają się do siebie i konsumenci są skłonni poświęcić swoje specyficzne preferencje w zamian za niższe ceny i wysoką jakość standardowych produktów. Jako przykłady wymienia coca-colę, chińską kuchnię, chleb tostowy, muzykę country and western, pizzę i jazz. Przytoczone przykłady jednak często są kwestionowane9.

Dążąc do standaryzacji produktu, trzeba uwzględnić szczególne znaczenie opakowania. Spełnia ono bowiem nie tylko funkcje ochronne, lecz także reklamowe i promocyjne. Nabywca jest zainteresowany takim jego rodzajem, które jest wygodne w zakupie i w trakcie użytkowania produktu. Ważną rolę w tym względzie odgrywa wygląd zewnętrzny opakowania.

Z produktem nierozerwalnie łączy się marka. Ona właśnie tworzy wizerunek produktu i jest jednocześnie tą częścią produktu, którą można najłatwiej standaryzować. Jeżeli przedsiębiorstwo wyrobi sobie markę i okaże się ona rzeczywiście dobra, to niewątpliwie ma ono duże szanse na odniesienie sukcesu na rynku światowym. Przy pełnym nasyceniu rynku marka bywa bowiem bardzo często jedynym kryterium wyboru konkretnego produktu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.