Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Struktura w bankowośći naszego państwa – dalszy opis

Z wymienionych banków PKO BP dysponuje rozbudowaną i działającą kompleksowo siecią terenową. W pewnej mierze cechy te można przypisać BGŻ SA, jeśli uwzględnić sieć współpracujących z nim banków spółdzielczych, a ostatnio także Bankowi Pekao SA. Natomiast oddziały operacyjne dziewięciu wyłonionych z NBP banków kredytowych początkowo były skoncentrowane w określonych regionach. Banki te, otwierając nowe oddziały, nabrały charakteru ogólnokrajowego. Konkurują one między sobą i z gęstą siecią placówek PKO BP oraz innymi bankami komercyjnymi. Ale placówki tych ostatnich najczęściej mają charakter specjalistyczny i ograniczony zasięg terytorialny.

W 1987 r. przywrócono PKO BP pełną samodzielność i nadano uprawnienia typowe dla banku komercyjnego. Po stronie pasywów wkłady ludności stanowiły wówczas 90%, a wśród aktywów dominowały kredyty mieszkaniowe (około 55%). Bank zachowuje nadal dominującą pozycję w obsłudze ludności i w finansowaniu budownictwa, pełniąc obsługę rozliczeń pieniężnych ludności i wykonując operacje w obcych walutach. Świadczy także usługi maklerskie w giełdowym obrocie papierami wartościowymi. Dysponuje przy tym największą w Polsce siecią, liczącą prawie 1000 placówek, a nadto unikalną siecią agencji w przedsiębiorstwach i instytucjach oraz szkolnymi kasami oszczędności (SKO) w liczbie około 5000. W nowej strukturze organizacyjnej banku działa 13 samodzielnych oddziałów regionalnych, realizujących wspólne cele banku i dostosowujących działalność terenowych placówek do lokalnych rynków.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.