Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Teletransmisja w operacjach zagranicznych

Szczególnego znaczenia nabiera teletransmisja w rozliczeniach zagranicznych i przepływie innych informacji między bankami krajowymi a zagranicznymi. O konkurencyjności krajowych banków dewizowych świadczy między innymi szybkość w przeprowadzaniu operacji zagranicznych. Często klienci są zainteresowani w natychmiastowym przekazywaniu informacji. Pociąga to za sobą konieczność informatyzacji operacji bankowych i włączenia polskich banków dewizowych w międzynarodową sieć teletransmisji. Umożliwia to nie tylko przyspieszeniew wykonywaniu operacji między odległymi bankami, ale także eliminuje skutki różnic czasowych między strefami geograficznymi.

Od 1977 r. banki zagraniczne wykorzystują system transmisji SWIFT11. Polega on na przekazywaniu między bankami znormalizowanych informacji, będących dyspozycjami płatniczymi. Połączenie komputerów różnych banków umożliwia automatyczne księgowanie teletransmitowanych między nimi dyspozycji płatniczych. Do międzynarodowej teletransmisji włączyło się kilkanaście banków polskich, m.in. NBP, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Rozwoju Eksportu, Pekao SA. Coraz więcej innych banków krajowych czyni kroki mające im zapewnić możliwość zagranicznych rozliczeń przy zastosowaniu teletransmisji. SWIFT wprowadził standardowe zasady sposobu przesyłania informacji w skali międzynarodowej. Umożliwia to automatyzację rozliczeń, oszczędza pracę ludzką i zwiększa wydajność. Małe systemy mogą przekazywać dziennie kilka tysięcy oddzielnych komunikatów (zleceń), a największe do 50 000 dziennie.

Włączając polskie banki w międzynarodową sieć teletransmisji, należy pamiętać, że nie skorelowane wewnętrznie i zewnętrznie wprowadzanie różnych systemów informatycznych do poszczególnych banków może wywołać zjawisko braku spójności zastosowanych systemów. Zapewnienie spójności informatycznej i językowej21 warunkuje prawidłową teletransmisję w jej powiązaniach międzynarodowych, gdzie zasada spójności staje się podstawowym problemem. Postęp techniczny przyniósł wprawdzie urządzenia i metody łączenia różnych systemów przesyłania danych, ale i wówczas zachodzi potrzeba stosowania się do określonych standardów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.