Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Tworzenie spółek

Przyszły franchisobiorca, stając się elementem sieci franchisingowej, może zebrać środki od kilku osób lub podmiotow i wybrać formę prawną spółki. Teoretycznie można wybrać spośród różnych form: spółka cywilna, spółka jawna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółka komandytowa. Należy jednak zwrócić uwagę na cechy charakterystyczne dla poszczególnych form spółek oraz wziąć pod uwagę fakt, że firma franchisodawcy najchętniej poszukuje konkretnej osoby. Osoby spełniającej określone warunki – mieszczącej się w profilu franchisobiorcy. Osoba ta jest dla franchisodawcy gwarantem sukcesu przedsięwzięcia.

Spółka cywilna jest zatem dobrym rozwiązaniem w przypadku franchisingu. Jej osobowy charakter podkreśla jej dużą przydatność. Firma franchisodawcy ma w tym przypadku do czynienia z konkretnymi osobami, których przydatność, jako biorców, sama ocenia. Dodatkowym atutem jest prosta procedura założycielska oraz możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości w postaci podatkowej księgi przychodów i rozchodów (w granicach limitu obrotu).

Spółka jawna jest spółką prawa handlowego. W swym charakterze nie różni się od spółki cywilnej. Spółka jawna ma charakter osobowy, który wyraża się w braku kapitału zakładowego, a wobec wierzycieli spółki jawnej każdy wspólnik odpowiada solidarnie z innymi i ze spółką.

Prowadzenie spółki może być powierzone jednej osobie – wspólnikowi lub kilku wspólnikom. O formie prowadzenia spraw spółki decyduje w zasadzie jednomyślne stanowisko wspólników. Zatem i w tym przypadku można rozważyć formę spółki jako sposób finansowania, natomiast osoba zarządzająca spółką jest tą, która prowadzi sprawy spółki i jest oceniana przez franchisora. Powstaje pytanie dotyczące wszystkich spółek: czy franchisodawca będzie skłonny nawiązać relacje i śledzić skomplikowane stosunki finansowe, podatkowe itp. z takim podmiotem jak spółka.

Nie wdając się w szczegóły stwierdzić trzeba, że przydatność wykorzystania tej firmy prawnej określają trudności interpretacyjne dotyczące przepisów podatkowych, finansowych itp. Tak zwana ułomna osobowość prawna tej spółki powoduje, że nie zawsze jest jasne, które przepisy jej dotyczą.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.