Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Jak Umowy franchisingowe rozwinęły się w Europie

Można uznać że franchising jaki porozumienie pionowe (związane z przejściem produktu od producenta do nabywcy finalnego) zazwyczaj nie ogranicza konkurencji na rynku, a nawet zwiększa konkurencję pomiędzy poszczególnymi markami. Jedynie porozumienia poziome mogą stanowić zagrożenie dla wolnej konkurencji. Większość porozumień pionowych, takich jak prawo wyłącznej dystrybucji, prawo wyłącznego nabywania, licencje patentowe i know-how, i oczywiście franchising, uznane zostały w Europie za mające ogromne znaczenie w kształtowaniu rynku, a umowy między podmiotami z różnych państw członkowskich promują unifikację wspólnego rynku.

Umowy franchisingowe rozwinęły się w Europie w ostatnich latach jako nowa forma dystrybucji towarów i usług. Z grubsza rzecz biorąc składają się na nie licencje na prawa własności przemysłowej lub intelektualnej (znaki towarowe, marki, nazwy firmowe czy know-how), które wykorzystywane są przy sprzedaży dóbr i dostarczaniu usług użytkownikom Decyzja Urzędu Antymonopolowego z dnia 28 maja 1993 r. nr UA/DL/500-10/496/93. finalnym w lokalach o zunifikowanym wystroju i przy użyciu tej samej metody prowadzenia działalności.

Czym dokładnie przejawia się pozytywny wpływ tych umów na konkurencję? Po pierwsze, franchising poprawia dystrybucję, dając franchisodawcom możliwość zbudowania jednolitej sieci bez potrzeby inwestowania dużych pieniędzy, co pomaga wejść nowym konkurentom na rynek, zwłaszcza w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, zwiększając przez to konkurencję wewnątrzbranżową. Po drugie pozwala niezależnym handlowcom zakładać punkty sprzedaży szybciej i z większą szansą na sukces, niż gdyby musieli to robić bez doświadczenia i pomocy ze strony dawcy. Mają więc możliwość konkurować efektywniej z dużymi firmami dystrybucyjnymi. Na koniec należy wspomnieć, że umowy franchisingowe, łącząc w sobie zaletę jednolitej sieci dystrybucji z istnieniem handlowców osobiście zainteresowanych dobrymi wynikami z ich działalności, gwarantują, że konsumenci otrzymają godziwą część wynikających z nich korzyści. Stąd też wyłączenie blokowe przyjęte przez Komisję Europejską. Możemy mieć nadzieję, że Polska również takie wyłączenie w najbliższym czasie przyjmie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.