Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Wybór zakresu warunków działania w marketingu

Podstawy Zewnętrzne warunki działania przedsiębiorstwa, których analiza wyboru jest ważną podstawą kształtowania struktury marketingu, są nie tylko zmienne, lecz również bardzo różnorodne. O różnorodności warunków przesądza m.in. zróżnicowanie ludności w różnych przekrojach (np. według wielkości i struktury jej dochodów). Przesądzają o tym również subiektywne działania konsumentów, którzy mają różne zwyczaje, postawy, sposoby postępowania przy zakupie towarów itp.

Stopień różnorodności warunków działania przedsiębiorstwa jest ponadto pogłębiany przez możliwość występowania na rynku mniejszej lub większej liczby jego konkurentów o różnej wielkości oraz zróżnicowanych sposobach postępowania.

W rezultacie wzrostu i różnicowania produkcji, zmian wielkości i struktury zasobów pieniężnych konsumentów oraz innych zjawisk społeczno-ekonomicznych stopień różnorodności warunków działania przedsiębiorstwa się zwiększa. Wzrost stopnia różnorodności warunków działania, zwłaszcza warunków rynkowych, wpływa na kształtowanie struktury marketingu.

W przypadku istnienia rynku o wysokim stopniu homogenicz- ności, kiedy zewnętrzne warunki działania, a zwłaszcza sposoby postępowania konsumentów, są w dużej mierze ujednolicone, działania przedsiębiorstwa w dziedzinie sprzedaży mogą być oparte na jednej, uniwersalnej strukturze marketingu. Ujednolicona struktura jest nastawiona na rynek jako całość. W miarę różnicowania się rynku stosowanie jednej uniwersalnej „kom- pozyqi” instrumentów i działań w dziedzinie sprzedaży przestaje być skuteczne. Sposoby działania na rynku mogą być skuteczne, jeżeli są dostosowane do zróżnicowanych warunków działania, natomiast stosowanie jednej uniwersalnej struktury marketingu w warunkach zróżnicowanego rynku może oznaczać, że nie jest ona dostosowana do żadnego z jego segmentów7.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.